Olet täällä

Laaja-alainen teollisen puurakentamisen koulutus valmistaa osaajia CLT-rakentamiseen

CLT painotteisen teollisen puurakentamisen koulutus aloitettiin Lapin ammattiopistossa Kemissä puurakentamisen ja CLT-massiivipuurakenteiden käytön kasvun myötä. Koulutus järjestetään yhtenä Puuteollisuuden perustutkinnon suuntautumisvaihtoehtona, joista muut ovat puulevy-, puusepän- ja sahateollisuuden osaamisalat. 40 päivää kestävä puurakenneteollisuuden perustutkinnon suorittaminen antaa valmiuksia teollisuuspuurakentajan ammattiin. Koulutukseen on jatkuva haku avoinna. Vaikka pääosa koulutukseen hakeutuvista oppilaista tulee Pohjois-Suomesta, haku on avoin kaikille asuinpaikasta riippumatta.

- Koulutus on tarkoitettu teollisesta puurakentamisesta kiinnostuneille suunnittelijoille, tuotannon esimiehille ja tuotantotyöntekijöille. Koulutus antaa osaamista teollisen puurakentamisen tehtävissä puutalotehtaalla tai muissa puutuoteteollisuuden suunnittelu- ja tuotantotehtävissä, kertoo projektipäällikkö Matti Yliniemi.

Yliniemen mukaan koulutuksen tavoitteena on antaa uutta osaamista ja työmenetelmiä puurakentamiseen ja erityisesti CLT-rakentamiseen. - Koska jokainen kurssi alkaa perehtymisellä materiaalivalintaan ja päättyy valmiiden itse tehtyjen tuotteiden asentamiseen todellisissa oppilastöinä tehtävissä kohteissa, kurssi antaa valmiudet teollisen puurakentamisen tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen.

- Vaikka koulutuksen pääpaino onkin CLT-rakentamisessa, myös muut puurakentamisen rakennejärjestelmät ja tuotteet kuuluvat koulutuksen sisältöön. Koulutus antaa laaja-alaista osaamista materiaalitekniikkaan, koneiden ja laitteiden käyttöön, puurakenteiden suunnitteluun, tietokoneavusteiseen valmistukseen, työstökoneiden ohjelmointiin ja työmaatoimintoihin, kuvailee Yliniemi.

Teollista puurakentamista ei tunneta riittävästi

Yliniemen mukaan alun pitäen ammattiopisto Lappiaan suunniteltiin hankittavaksi ristiin naulatun MHM-elementin valmistukseen soveltuva kone. Kun liimapohjainen CLT-massiivipuuratkaisu alkoi yleistyä, päädyttiin sen valmistuksen mahdollistavan konekannan hankintaan. – Käynnistimme CLT-levyjen valmistuksen joulukuussa 2013. Tämä oli ensimmäinen CLT-puristin pohjoismaissa. Suomeen on sen jälkeen perustettu kolme CLT-levyjä valmistavaa yritystä, jotka ovat saaneet meiltä kokemusperäistä tietoa valmistustekniikasta.

- Olemme huomanneet, että rakennus- ja puuala eivät kohtaa keskenään. Vanhoihin asenteisiin perustuva ristiriita perinteisten rakennusmateriaalien ja puurakentamisen välillä on siinä, että rakennusteollisuus pitää tätä koulutusta ja tuotevalmistusta enemmän puuteollisuutena kuin rakennusteollisuutena. Jopa puualan vanhemmassa opettajakunnassa on samansuuntaista asennetta, jossa CNC-pohjaista työstökoneen käyttöä ei pidetä ”oikeana” puusepänalan teollisuutena, vaikka CNC-koneita on ollut alan teollisuuden käytössä jo vuosikymmeniä.

Yliniemen mukaan vanhat asenteet ovat syynä myös siihen, että teollisen puurakentamisen linjalle on haastavaa löytää uusia oppilaita. - Rakennusala ei tunnista tätä vielä omakseen ja muille teollinen puurakentaminen on vieras ala. Kun koko tuotanto perustuu digitaalisuuteen ja 3D-mallinnuksen hallintaan, tarjoamme mielestäni nuorille modernin rakentamisen uudistamiseen tähtäävän oppimismahdollisuuden. Voikin sanoa, että digitaalisuus ja CLT-tekniikka kiinnostavat nuoria enemmän kuin perinteinen rakentaminen.

- Suunnittelun merkitys korostuu puurakentamisessa. Arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden kuvat ja suunnitelmat ohjaavat koko tuotantoprosessia. Digitaalinen mallinnus tarjoaa rakennuksesta kaiken mahdollisen tiedon tuotantoa varten. Digitaalisuus mahdollistaa suuren tuottavuuden kasvun rakennusalalla.

Teollinen valmistus uudistaa rakentamisen käytäntöjä

CLT-liimapuulevyjen valmistus ja työstö tehtaalla asennukseen asti on teollisen puurakentamisen koulutuksen ydin. - Vaikka koulutus on suppea, se antaa laajan osaamisen CLT-levyjen valmistuksen kaikkiin vaiheisiin alkaen materiaalihankinnasta ja päätyen massiivipuulevyjen työstämiseen ja asentamiseen. Esimerkiksi rakennesuunnitteluvaiheessa on mietittävä asennusta, otettava huomioon ääneneristyksen vaatimukset, osattava valita oikean vetolujuuden omaavat ruuvit ja täytettävä kantavien rakenteiden lujuudet ja sertifioinnin edellytykset.

- Perinteiset kirvesmiehet hämmästelevät massiivipuulevyyn perustuvan rakentamisen nopeutta. Rakennuspaikalla tehtävä työ siirtyy ulkoa sisälle tehdashalliin, mikä merkitsee isoa muutosta perinteiseen rakentamiseen.

Tulevaisuudessa CLT-levyjen valmistus saa rinnalleen sormijatkoslinjan, jonka asennus alkaa lähiviikkoina. - Kun konehankinnat tehdään julkisella rahalla, meidän on pidettävä huoli siitä, ettemme oppilastöillämme tee liiketoimintaa ja häiritse markkinoita. Sen sijaan voimme tuottaa alan teollisuudelle informaatiota ja neuvontaa.

- Tähän mennessä olemme valmistaneet oppilastöinä 17 erilaista kohdetta. Kun koulutus tapahtuu teollisessa oppimisympäristössä, jossa kohteet valmistetaan, siirrämme teorian heti käytäntöön. Tavoitteena on mahdollisimman pitkälle viety linjavalmistus, joka on rinnastettavissa autotehtaan tuotantolinjaan.

Koulutuksellinen yhteistyö pohjoiskalotin alueella Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan on mahdollistettu Yliniemen mukaan EU:n rahoittamilla Interreg Nord -hankkeilla. - Ruotsissa on aloittamassa kolme uutta CLT-valmistajaa ja norjalaiset suunnittelevat omaa tehdastaan pohjoiseen. Tämä kertoo myös teollisen puurakentamisen markkinan kasvusta.

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja: Matti Yliniemi, matti.yliniemi@lappia.fi, 0400 266 851


Pääkuvassa 2016 valmistunut Lappian suunnittelema ja oppilastyönä rakennettu Sauvosaaren jalkapallostadionin CLT-rakenteinen katsomo.