Olet täällä

Länsirannan puukilpailuun 13 ilmoittautumista

Porvoon kaupunki sai määräaikaan mennessä 13 ilmoittautumista tahoilta, jotka ovat kiinnostuneita Porvoon Länsirannan alueella järjestettävästä puurakentamiskilpailusta.

Ilmoittautuneet ovat sekä perinteisiä rakentajia että nimenomaan toivottuja työyhteenliittymiä, mukana on myös muutama tuoteosatoimittaja.

Seuraavaksi siirrytään suoraan tarjouspyyntömenettelyyn eli itse kilpailuun. Alustavan aikataulun mukaan varsinaiset tarjoukset jätettäisiin joulukuussa.

Kilpailun kohteena olevan alueen pinta-ala on noin 1,35 hehtaaria. Tavoiteltu asuinrakentamisen kerrosala on 15 000–22 000 k-m².