Olet täällä

Kysely: Massiivipuuarkkitehtuuriin liittyvä täydennyskoulutuskurssi

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä järjestetään vuoden 2020 kevätlukukaudella massiivipuuarkkitehtuuriin liittyvä täydennyskoulutuskurssi. Tärkeimmät kurssilla käsiteltävät tekniikat ovat alustavasti hirsi ja CLT.

Kurssi toteutetaan verkko-/monimuoto-opetuksena, joten myös muualla kuin Oulussa asuvat voivat osallistua kurssille. Kurssin laajuus on 10 opintopistettä (vastaa laskennallisesti 270 tunnin työmäärää). Kurssi toteutetaan avoimen yliopiston kautta, jolloin hinta on 15e/op, eli 150 euroa kokonaisuudessaan.

Tämän kyselyn avulla muodostetaan käsitys aihepiiriin liittyvistä tärkeimmistä osaamistarpeista, jotka huomioidaan kurssin lopullisessa sisällössä. Kyselyyn vastaaminen kestää muutaman minuutin. Vastaukset kyselyyn pyydetään 18.10.2019 mennessä.

Linkki kyselyyn: https://forms.gle/ax7A9Xo6V8sU1rtq6

Lisätietoja antaa: Matti Lakkala, matti.lakkala(at)oulu.fi