Olet täällä

Kuuden suurimman kaupungin johtajat päättivät lisätä puurakentamista

Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Turun ja Oulun kaupunginjohtajat kokoontuivat Helsingissä 13. joulukuuta yhteiseen kokoukseen kaupunkipolitiikan ja kaupunkien ajankohtaisten kysymysten tiimoilta.

Kaupunginjohtajat päättivät kokouksessaan lisätä kaupunkien puurakentamista. Kukin kuudesta suurimmasta kaupungista nimeää uuden kohteen tai alueen, jossa erityisenä tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen kehittäminen yhteistyössä puualan toimijoiden kesken. Samalla on tarkoitus kehittää vähähiilisen rakentamisen kannustimia ja puurakentamisen ohjauskeinoja yhdessä puualan toimijoiden sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Lue lisää kaupunkien ilmastoaloitteista Helsingin kaupungin sivuilta