Olet täällä

Kunnat kehityksen kärjessä

Suuri ansio puurakentamisen edistymisestä on suomalaisilla kunnilla. Selvityksen mukaan neljännes kunnista haluaa edistää puun käyttöä asuntorakentamisessa ja julkisissa hankkeissa. Julkisten puurakennushankkeiden määrä jopa kolminkertaistuu. Syyksi tähän mainitaan ilmastotavoitteet, joihin kunnat ovat nyt havahtuneet. Puurakentaminen on yksi hyvä keino ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi.

Ympäristöministeriön teettämän selvityksen mukaan puukerrostalojen rakentaminen kaksinkertaistuu lähivuosien aikana. Rakennustutkimus RTS tekemän tutkimuksen otanta on suuri, joten tulos on uskottava. Juuri julkistetun ympäristöministeriön tilaaman selvityksen mukaan Suomessa on tällä hetkellä rakenteilla tai suunnitteilla yhteensä 51 puukerrostalohanketta, eli yksittäisiä puukerrostaloja tai kokonaisia puukerrostaloalueita. Näistä varmasti toteutuvia on 10, todennäköisiä 28 ja mahdollisia 13 kappaletta. Viime vuonna vastaava kokonaisluku oli 40 hanketta. Mahdollisia hankkeita ovat kaavavaiheessa olevat laajat hankkeet, joissa ei ole vielä puurakentamiseen sitoutunutta rakennuttajaa tai rakentajaa. Jos kaikki varmat sekä todennäköiset hankkeet toteutuvat, puukerrostaloasuntoja on tulossa Suomeen lähivuosina lisää jopa yli 6 000 kappaletta.

Kehitys on myönteinen. Työtä puurakentamisen eteen tulee silti jatkaa. Vielä sittenkään puukerrostaloissa ei päästä 15 - 20 prosentin markkinaosuuteen, jonka jälkeen niiden kehitys lähtisi käyntiin markkinavetoisesti.

Toki puu voi tulla valituksi myös muilla perusteilla, kuten esimerkiksi Tuusulan Moniotalon hieno esimerkki osoittaa.  Hankkeen valmistelussa puun käyttöä ei edellytetty, mutta se valikoitui vaihtoehdoksi kilpailun kautta.

Saamamme palautteen mukaan teknisen tiedon ohella esimerkit toteutuneista rakennushankkeista ovat parasta puunkäytön edistämistä. Puuinfo ja Puulehti esittelee jatkossakin Suomeen syntyviä hienoja puurakennuskohteita. Toivomme esimerkkien herättävän ajatuksia yhä monipuolisemmasta puun käytöstä rakentamisessa. Kaikkea ei tarvitse tehdä puusta, mutta kaikki puunkäyttö on enemmän kuin ei mitään.

Kuvassa 2.11. julkistettu vuoden 2018 Puupalkinnon ja yleisöäänestyksen voittaja: Kuhmon kaupungin Tuupalan alakoulu ja päiväkoti, jonka suunnittelusta vastasivat alt-Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy.