Olet täällä

Kuluttaja-asiamiehelle tutkimuspyyntö rakennustarvikekaupan mainonnasta

Suomen rauta-, rakennus- ja sisustustarvikekauppa Rasi ry on jättänyt kuluttaja-asiamiehelle tutkimuspyynnön Byggmaxin hintavertailuun perustuvasta mainonnasta. Rasi ry pyytää kuluttaja-asiamiestä tutkimaan syyllistyikö Byggmax ilmoittelussaan sopimattomaan, harhaanjohtavaan ja kuluttajien taloudellista käyttäytymistä vääristävään hintavertailuun, joka tulisi kieltää.

- Olemme huolissamme kuluttajansuojasta toimialan mainonnan kehityksessä, sanoo Rasi ry.n toimitusjohtaja Harry Fagerlund.  Pyydämme kuluttaja-asiamiehen tutkivan, täyttääkö viime aikainen alan mainonta harhaanjohtavan mainonnan tunnusmerkit.
 
Keskustelun kuluttajaa harhaanjohtavasta mainonnasta käynnisti Byggmaxin 4.6.2014 HS:ssa julkaisema ilmoitus, joka perustui Taloustutkimuksen tekemään terassirakentamisen rakennustarvikkeiden hintavertailuun yhdellätoista eri paikkakunnalla.
 
Rasi ry.n jättämän tutkimuspyynnön mukaan  ilmoituksessa on verrattu keskenään laadullisesti hyvin eritasoisia tuotteita ja muodostettu johtopäätökset rautakauppojen hintatasosta virheellisesti tehtyjen vertailujen pohjalta.
 
Harhaanjohtava markkinointi vääristää kuluttajien käyttäytymistä
 
Tutkimuspyynnön mukaan hintavertailussa tuotteiden vertailuryhmän tulisi olla tarjontaan nähden edustava, suoritetun vertailun täyttää puolueettomalle vertailulle asetetut vaatimukset ja markkinoinnissa annettavien tietojen tulee olla tosia. - Kyseessä olevan markkinoinnin osalta mikään näistä vaatimuksista ei täyty, muistuttaa Fagerlund.
 
Esimerkkeinä perusteettomasta hintavertailusta tutkimuspyynnössä mainitaan mm. painekyllästetty lauta, jossa Byggmaxin vajaasärmäistä kestopuuta verrattiin kilpailijoiden täyssärmäiseen tuotteeseen, terassiruuvivertailussa Byggmaxin yleisruuveja verrattiin kilpailijoiden terassiruuveihin ja puuöljyvertailussa Byggmaxin tuotteesta puuttui tuoteseloste, joka olisi mahdollistanut todellisen vertailun kilpailijoiden tuotteeseen. Lisäksi tutkimuspyynnössä huomautetaan, että Byggmaxin kilpailijoiden myymälöistä oli valittu muita kuin edullisin vaihtoehto. Vaikka ilmoituksen tarkoituksena oli edullisuusvertailu, tuotteita oli valittu eri liikkeistä epäjohdonmukaisesti  ja Byggmaxin tuotteet oli kerätty verkkokaupasta kun taas kilpailijoiden tuotteet myymälöistä.
 
Rasi ry.n jättämässä tutkimuspyynnössä todetaankin Byggmaxin syyllistyneen selkeästi  kuluttajasuojalain vastaiseen sopimattomaan ja harhaanjohtavaan markkinointiin virheellisellä tuote- ja hintavertailulla, jotka vääristävät kuluttajien taloudellista käyttäytymistä rauta-, rakennus- ja sisustustarvikkeiden kaupassa.
 
Vastuullisen markkinoinnin rajat määriteltävä
 
Toimitusjohtaja Harri Fagerlund näkee tutkimuspyynnön jättämisellä olevan laajoja periaatteellisia tavoitteita. - Mikäli julkista keskustelua aiheuttanutta asiaa ei otettaisi käsiteltäväksi ja määriteltäisi sallitun toiminnan rajoja, alalle saattaisi vakiintua terveen ja vastuullisen kilpailun vastaisia toimintatapoja.
 
Tutkimuspyynnön mukaan kyse on myös kuluttajasuojasta ja kuluttajien turvallisuudesta. Rakennustarvikkeiden kaupassa on kyse monilta osin tiukkojen turvallisuus- ja laatuvaatimusten piirissä olevista tuotteista. - Oikean ja asianmukaisen tuotetiedon saatavuuden merkitys korostuu kuluttajille muun muassa rakentamista koskevista määräyksistä ja toimintaan liittyvistä turvallisuusriskeistä johtuen, muistuttaa Fagerlund.
 
Fagerlund korostaa, että viime kädessä asianmukainen tuote- ja hintavertailu on aina sekä kuluttajien että yritysten etu. - On tärkeä turvata kuluttajapolitiikalle asetettujen lähtökohtien toteutuminen. Tässähän ei ole kyse vain yritysten välisestä asiasta, vaan vääristävä hintavertailu vaikuttaa kuluttajien taloudelliseen käyttäytymiseen ja sen myötä alan muihin keskeisiin toimijoihin.
 
Markku Laukkanen
 
Lisätietoja:
Harri Fagerlund, 0500 454093, harri.fagerlund@rasi.net