Olet täällä

A-Kruunun Jari Mäkimattila: Tekninen varmuus ja kilpailukyky kasvattavat puun osuutta rakentamisessa

A-Kruunu Oy on yleishyödyllinen valtion omistama yhtiö, jolle on asetettu yhteiskunnallisia tavoitteita. Yhtiö rakennuttaa vuosittain noin 400 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden alueille. Yhtiön tehtävänä on myös edistää puurakentamista sekä uusia innovaatioita kaupunkiasumisen kehittämiseksi.

Puurakentamisen etuina rakentamisen nopeus ja pieni hiilijalanjälki

Helsingin Kuninkaantammi on toistaiseksi ainoa A-Kruunun toteuttama puurakentamisen kohde. Alueelle rakennettiin kaksi puukerrostaloa, ja toinen rakennuttaja toteutti viereiselle tontille kaksi vastaavaa betonikerrostaloa.

Toimitusjohtaja Jari Mäkimattilan mukaan Kuninkaantammen kohteessa haluttiin saada vertailukelpoista kokemusta kummastakin rakentamisesta. - Kohteesta on pääosin hyvät kokemukset. Vaikka loppuraporttia ei ole vielä julkaistukaan, joitain johtopäätöksiä voidaan tehdä. Rakentamisvaiheen hiilijalanjälki on puulla noin 30 prosenttia pienempi, kun otetaan huomioon myös perustusten ja kellarin betonirakenteet. Rakenteiden kosteusmittaukset ovat parhaillaan meneillään ja asukastyytyväisyyttä tutkitaan nyt ja uudelleen parin vuoden kuluttua.

- Suunnitteluvaihe on puurakentamisessa perinteistä rakentamista hitaampaa, mutta rakentaminen vastaavasti nopeampaa. Ero on ymmärrettävää, koska betonirakentamista on kehitetty 50 vuotta ja se osataan, vaikka nyt tulikin viivästyksiä elementtien saatavuuden kanssa. Vastaavasti puurakentamisen toleranssit ovat pieniä ja sen suunnittelu ei perustu vakioratkaisuihin. 

Puurakentamisen kasvun kierre tulee rakentamisesta

Mäkimattila arvioi, että puurakentamisen hinta Kuninkaantammessa oli viidestä kymmeneen prosenttiin kalliimpaa kuin perinteisen betonirakentamisen, kun otetaan huomioon myös suunnittelu ja projektin johto. - Tämä hintaero ei ole seurausta puurakentamisen ongelmista, vaan sen pidemmästä suunnitteluajasta ja siitä, että puu on teollisessa rakentamisessa vielä uusi materiaali.

- Monet kaupungit ovat sitoutuneet edistämään puurakentamista. Mitä enemmän näitä kaavoja tulee, sitä varmemmin rakennuttajat tietävät, että tonttien saatavuus on varmaa ja uskalletaan investoida muun rakentamisen ohella puurakentamisen oppimiseen ja koulutukseen. Puurakentamisen myönteinen kasvun kierre tulee rakentamisesta.

Mäkimattila ei usko puurakentamisen kehittyvän yhden rakentamistavan suuntaan, vaan markkinoille kehitetään erilaisia järjestelmiä. - Suunnittelu ja kilpailutus perustuvat yhä enemmän teollisen esivalmistuksen suuntaan, mikä pitää jatkossa hallita. Tehdastiloissa tapahtuva esivalmistus tuo laatua ja varmuutta puurakentamiseen.

Kuninkaantammen puukerrostalot on toteutettu vanhoilla määräyksillä, minkä seurauksena puuelementit on peitetty levyillä ja puu on esillä visuaalisesti vain porraskäytävissä. – Meitä kiinnostaa rakentamisessa ennen muuta kustannus enemmän kuin toteutustapa. Kun tavoitteena on tuottaa tietty määrä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja vuodessa, rakentamisen ratkaisujen on oltava teknisesti varmoja ja taloudellisesti kilpailukykyisiä.

- Haluamme olla mukana puurakentamisessa. Siitä osoituksena osallistuimme Vantaan Kivistön puukerrostalokorttelin suunnittelukilpailuun kahdella työllä.

Puun osuus volyymirakentamisessa kasvaa hitaasti

Puurakentamisen edistäminen on Mäkimattilan mukaan yhtiölle tärkeä tavoite kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttamisen ja asumisen innovaatioiden edistämisen lisäksi. Yhtiölle on esitetty 50 miljoonan euron lisärahoitusta valtion budjetissa. – Lisärahoitus on meille strateginen viesti, mitä tulemme jatkossa tekemään. Sitoutuminen puurakentamisen trendiin on tärkeää, vaikka emme usko muuttavammekaan rakentamisen maailmaa kovin nopeasti.

- Kun projektit ovat hitaita, lisäämme vähitellen puun osuutta volyymirakentamisessa. Kun rakentaminen kokonaisuudessaan on hidasliikkeinen toimiala, muutoksetkin tapahtuvat asteittain.

Mäkimattila arvioi rakentamisen rakenteiden muuttuvan tulevaisuudessa. – Teollisen esivalmistuksen kasvun myötä rakentamisen työpaikkoja siirtyy tehdashalleihin, jolloin myös rakennusliikkeiden rooli muuttuu.

- Meillä on yhteiskuntavastuu tuottaa kohtuuhintaisia asuntoja, jotta yritykset saavat työvoimaa pääkaupunkiseudulle. Samanlaista yhteiskuntavastuuta tunnemme meille asetetuista tavoitteista kuten rakentamisen ympäristövaikutuksista, vähähiilisyydestä ja asumisen ilmastovaikutuksista.

Mäkimattilan mukaan yhtiön toimintaa leimaa myös pitkäjänteisyys tulevaisuuteen. – Kun rakennamme ARA:n 40 vuoden korkotukilainoilla, me tähtäämme pitkäaikaiseen omistukseen. Emme käytä spekulatiivisia rahoituselementtejä, ja rakennamme talot sadan vuoden omistukseen.

Faktat:

A-Kruunu Oy on yleishyödyllinen erityistehtäväyhtiö, jolle valtio on asettanut omistajana yhteiskunnallisia tavoitteita. Yhtiö rakennuttaa omistukseensa vuosittain noin 400 kohtuuhintaista, vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle ja kehyskuntiin. Hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden alueille rakennettavilla omakustannusperusteisilla asunnoilla halutaan turvata mm. palvelualojen työntekijöiden asumista. Yhtiölle on asetettu tehtäväksi edistää myös puurakentamista sekä uusia innovaatioita kaupunkiasumisen kehittämiseksi.

A-Kruunu Oy:n toiminta käynnistyi vuonna 2014. Yhtiöllä on valmiina 625 asuntoa ja rakenteilla yli 600, ja noin 800 asuntoa on suunnitteluvaiheessa. Tällä hetkellä yhtiön tase on noin 150 miljoonaa euroa, ja liikevaihto vuonna 2018 tulee olemaan noin 5 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on 12.


Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee parhaita puualan toimintatapoja ja trendejä Suomessa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaisia puualan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka lisäävät puualan kilpailukykyä ja tekevät kattavasti tunnetuksi suomalaista osaamista. Artikkelit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu ympäristöministeriön Puurakentamisen toimintaohjelmasta.