Olet täällä

Kiinan kasvava rakentamisen markkina tarjoaa mittavia mahdollisuuksia puutuotealan viennille

Professori Ying Gao Pekingin Metsäyliopistosta kannustaa suomalaisia puutuotealan yrityksiä Kiinan paikallisille puurakentamisen markkinoille. - Suomalaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet lisätä moninkertaiseksi Kiinaan tapahtuva sahatavaran ja valmiiden tuoteosien vienti. Suomalaisten tulee sijoittua Kiinaan näkyvästi ja etsiä kasvavia paikallisia markkinoita, joiden kanssa pääsee suoraan kauppaan ilman suurta byrokratiaa ja joiden tilausmäärät suomalaisyritykset pystyvät täyttämään, sanoo Puuinfon Puupäivässä esiintynyt Gao.

Esimerkkinä onnistuneesta sijoittumisesta Kiinan markkinoille Gao mainitsee Kanadan, joka on panostanut merkittävästi viennin edistämiseen perustamalla oman puutuotteiden viennin edustuston Kiinaan kymmenen vuotta sitten. Vienti tapahtuu erityisesti Kanadan Brittiläisestä Kolumbiasta, missä metsätuholaisen aiheuttama laajamittainen metsien kuivuminen pakotti kehittämään puurakentamisen tuotteita sekä etsimään uusia markkinoita. Osana massiivista vientikampanjaa, kanadalaiset lahjoittivat puutuoteosat puurakenteisen koulun rakentamiseen.

- Vaikka Kiinalla on jopa tuhatvuotinen perinne puurakentamisessa, kiinnostus moderniin puurakentamiseen ja sen teknologiaan alkoi vasta kanadalaisten markkinoille tulon toimesta, kertoo Gao. Kanadalaiset loivat hyvät yhteydet hallitukseen ja paikallisiin viranomaisiin, joiden avulla markkinat avautuivat. Rohkaisen suomalaista teollisuutta toimimaan samalla tavalla aktiivisesti. Toivon myös, että löytäisimme yliopistojemme välillä puurakentamisen tutkimus-kehitysyhteistyötä.

Kasvava puurakentamisen valtava markkina

Tulevaisuudessa tavoitteena on tuottaa Kiinassa 36 miljoonaa asuntoa vuodessa, mikä merkitsee asuinpinta-alana 20 miljardin neliömetrin tuotantoa. Rakennusteollisuudessa vuosittainen puutavaran tarve on 500-600 miljoonaa kuutiometriä, mistä määrästä puolet on tuontitavaraa. Vaikka suhteellisesti puurakentamisen osuus Kiinassa on pieni, puun käytön määränä se on valtaisa ja kasvaa edelleen.

Puurakentamisen määrä on vuosittain kolme miljoonaa neliömetriä, kun rakentamisen kokonaismäärä on 852 miljoonaa neliömetriä. Puurakentamisen osuus on 0,35 prosenttia kokonaisalasta. Puolet kaikesta puurakentamisesta on villoja, pientaloja ja toinen puoli matalarakenteisia kouluja, julkisia palvelutaloja, maaseuturakentamista, kulttuurirakennuksia, huoltoasemia sekä matkailu- ja urheilutoimintaan tarkoitettua klubirakentamista.

Kysyntää valmiille puurakentamisen tuotteille

Kiinan rakentamisen kokonaismarkkina on valtaisa ja puun käyttö rakentamisessa on kasvussa. Kasvu kohdistuu erityisesti valmiiden puutuotteiden, puurakentamisen teknologian ja ratkaisujen käytön kasvuun. - Näissä tuotteissa me tarvitsemme tuontia, koska oma teollisuutemme ei ainakaan vielä pysty tyydyttämään kysyntää, muistuttaa Gao.

- Nykyisin puurakentaminen on sallittua vain matalassa korkeintaan kolmen kerroksen rakentamisessa, sanoo Gao. Nyt kansallista standardia ollaan muuttamassa, jonka seurauksena ehkä lähivuosina puu tulee myös korkeampaan rakentamiseen.

Puun pääasiallinen käyttökohde on matala rakentaminen, mikä sinänsä ei vastaa Kiinan massiivisen rakentamisen suurta tarvetta korkeassa kaupunkirakentamisessa. -Puun hyväksyttävyys korkeassa rakentamisessa on alhainen, vaikka nyt kehitetäänkin puun ja betonin hybridiratkaisuja korkean rakentamisen tarpeisiin, kuvailee Gao. Kiinan rakentamisen suuri haaste on tuottaa nopeasti ja paljon korkeita kerrostaloja kaupunkeihin, jotka kasvavat kovalla vauhdilla.

Gao uskoo puun tulevan korkeaan rakentamiseen etupäässä puun ja betonin hybridiratkaisujen kautta. Kasvussa oleva puu- ja betonirakentamisen yhdistelmärakentaminen on kasvussa ja sen laajuuden arvioidaan olevan 500 000 neliötä vuodessa. Näitä ratkaisuja käytetään uudisrakentamisen lisäksi korjausrakentamisessa lattia-, katto- ja seinärakenteissa.

Puurakentamisen esteinä standardien puute ja osaamisen kapeus

Puurakentamisen suurimpana esteenä Gao näkee sen, että viranomaisilta puuttuvat puurakentamisen tekniset standardit, laatukriteerit ja säännökset. - Suurimittakaavaisessa puurakentamisessa ei ole myöskään ammattimaista suunnittelua ja organisaatiota. On vain muutamia puurakentamista osaavia suunnittelu- ja rakennusyhtiöitä sekä projektinjohto-organisaatioita. Sen seurauksena puurakentaminen on kallista, kun ei ole kilpailua ja osaamista tarpeeksi.

- Kuluttajien keskuudessa suurimmat puurakentamista kohtaan tunnettavat ennakkoluulot kohdistuvat puurakenteiden paloturvallisuuteen ja kosteuskestävyyteen. Lisäksi pelätään puun lahoamista ja sen kestävyyttä hyönteistuhoja vastaan. Hintaa, laatua ja lämmönpitävyyttä ei niinkään aseteta kyseenalaiseksi, muistuttaa Gao.

Gao arvioi, että puun kaltaisella uusiutuvalla materiaalilla ja ekologisuudella alkaa olla Kiinassakin merkitystä pienessä ryhmässä ja markkinassa. - Hallitus, virkamiehet ja tutkijat tunnistavat päästöongelman, mutta siihen etsitään ratkaisuja ensin energiatuotannon päästöjen vähentämisen kautta. Muutamat rakentajayhtiöt mainostavat asuntoja jo ekologisuudella ja luonnollisuudella.

Kiinan puumarkkinat kymmenien miljardien arvoiset

Kiina on puutuotteiden, puulattioiden ja huonekalujen suurin tuottaja maailmassa. Rakentamisen tuotteiden tarve on vahvassa kasvussa. Puutuotteiden tarpeen arvioidaan olevan 500-600 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tästä määrästä puolet on tuontitavaraa. Kiinassa tuotetaan vuosittain 223 miljoonaa kuutiometriä puutuotealan tuotteita, mikä on yli puolet eli 54 prosenttia maailman puutuotteiden volyymistä. Määrästä puolet on vaneria ja puolet erilaisia puupohjaisia levyjä.

Kiina tuottaa puutuotteita rakentamiseen 70 miljardin euron arvosta vuodessa. Kiina on maailman suurin markkina puutuotteiden käytössä, josta suurin käyttökohde on puulattioiden sekä huonekalujen valmistuksessa ja ovi- ja ikkunateollisuudessa. Puutuotealalla on puoli miljoonaa alan yritystä, se työllistää suoraan 15 miljoonaa ja välillisesti 50 miljoonaa työntekijää. 

Viime vuosina on Kiinassa aloitettu laajamittainen metsien istutusohjelma, jonka tavoitteena on lisätä maan omien metsä- ja puuvarojen saatavuutta. Tavoitteena on kasvattaa myös omaa puurakentamisen tuoteosatuotantoa. Pekingin lähellä on aloittanut maan ensimmäinen CLT- tehdas. Maahan tuodaan massiivisesti hyvälaatuista rakentamiseen tarkoitettua sahatavaraa, mutta myös valmiita jalostettuja rakentamisen tuoteosia. Viime vuonna maahan tuotiin sahatavaraa 34 miljardin arvosta.

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

gaoying@bjfu.edu.cn


Puuinfo suunnittelee pyynnöstä puutuotetoimialalle puurakentamisen opintomatkaa Kiinaan vuodelle 2015. Alustavasti matka ajoittuisi touko-kesäkuun vaihteeseen. Matkasta kiinnostuneet voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan Puuinfoon (kirsi.pellinen@puuinfo.fi).