Olet täällä

Keskustakirjaston julkisivun puuelementtivaihtoehtojen kartoitus

Helsingin kaupunki rakentaa ydinkeskustaan Töölönlahdelle uuden kirjaston, keskustakirjaston. Hankkeessa haetaan uuden ajan kirjastoa ja tavoitteena on elävä ja toiminnallisesti monipuolinen ihmisten kohtaamispaikka ja energiatehokas merkkirakennus.

Keskustakirjaston arkkitehtuuri on nähtävillä ks. http://keskustakirjasto.fi/kilpailu/

Tilaaja pyytää oheisen tietopyynnön mukaisesti puuelementtitoimittajia ilmoittautumaan Keskustakirjaston suunnitteilla ja kehitysvaiheessa olevan julkisivun puuelementtimallin suunnitelman kommentointiin. 

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2015-000618/

Tietopyynnöllä
1) kartoitetaan markkinoiden mahdollisuuksia toteuttaa tavoitteiden ja vaatimusten mukaiset puuelementit tuotannossaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti;
2) annetaan elementtitoimittajille mahdollisuus tuoda omia kehitysehdotuksiaan sekä innovaatioitaan esille tilaajan puuelementin perusratkaisuehdotukseen liittyen ja;
3) selvitetään alan yleisiä laadunvarmistusmenettelyjä tarjouspyynnön valmistelua varten.

Tarkemmat tiedot kommentointiin osallistumisesta ja menettelystä löytyvät yllä olevasta tietopyyntölinkistä.

Ilmoittautumiset pyydetään 30.1.2015 mennessä osoitteeseen tilakeskus@hel.fi. Viestin otsikkokentässä tulee olla ”Keskustakirjasto, puuelementtivaihtoehtojen kartoitus”.

 

Helsingin kaupunki
Irmeli Grundström, hankepäällikkö
puolesta Elina Mäkelä, koordinaattori, puh. 050 3085083