Olet täällä

Kapasiteettipula Crosslamin kasvun hidasteena

Neljä vuotta Kuhmossa toimineen CLT-massiivipuuelementtejä valmistavan Oy Kuhmo Crosslam Ltd:n toimitusjohtaja Juha Virta pitää suurimpana haasteena kapasiteetin riittävyyttä. –Markkina on puurakentamisen kannalta vahvistunut nopeasti. Kun jatkojalostajan tilauskirjat ovat täynnä kevääseen asti, voidaksemme vastata kysyntään tarvitsemme elementtivalmistukseen nopeasti lisää kapasiteettia.

-Markkina kehittyy koko ajan suotuisasti kerrostalorakentamisen ja julkisten hankkeiden ohella myös pientalopuolella. Tuupalan koulu oli menestys, mikä lisäsi julkisen rakentamisen kiinnostusta puun käyttöä kohtaan.

Virran mukaan massiivipuuelementtejä varustelevan Elementti Sammon sijainti naapuritontilla on ollut tärkeää. -Kun elementtien työstö ja jatkojalostus asennusvalmiiksi tuotteiksi tapahtuu vieressä, se lisää markkinoilla koko toiminnan uskottavuutta.

-Vaikka yhteistyö tuokin synergiaetuja, tilaelementtien vahva kysyntä on tuonut ongelmia Crosslamille, koska tilauskannastamme puolet menee yhdelle jatkojalostajalle. Tämänkin vuoksi tarvitsemme lisäkapasiteettia, että voimme vastata myös muuhun kysyntään.

Parhaillaan on valmistumassa Jyväskylään kaksi puukerrostaloa, minkä jälkeen alkaa Rovaniemen opiskelija-asunnon rakentaminen. - Elementti Sammon tehtaan toimintakin on saatu ajettua ylös niin, että myös tulosta alkaa syntyä ja asema markkinoilla vahvistuu. Tänä vuonna Kuhmossa valmistuu noin 300 muuttovalmista asuntoa. Suomeen tarvitaan lisää puurakentamisen toimijoita koko alan uskottavuuden ja kustannustehokkuuden kannalta.

-Vähäinen kokemus ja onnistuneiden kohteiden määrä ei ole vielä riittävä koko alan uskottavuuden kannalta. Myös rakennusmääräysten ja rajoitteiden puolella edelleen tehtävää, jotta voimme kilpailla tasapuolisesti betonia vastaan.

Kuva: Ville-Pekka Ikola
Tuupalan koulu, alt Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy


Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee parhaita puualan toimintatapoja ja trendejä Suomessa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaisia puualan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka lisäävät puualan kilpailukykyä ja tekevät kattavasti tunnetuksi suomalaista osaamista. Artikkelit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu ympäristöministeriön Puurakentamisen toimintaohjelmasta.