Olet täällä

Jouluna 2017 katse menneeseen ja tulevaan

Vuonna 2017 vietettiin sahateollisuuden ja puutavarakaupan kotimaan Markkinointiyhteistyö-sopimuksen 30-vuotisjuhlaa. Pääjuhla oli Puupäivässä, joka kokosi ennätysyleisön. Yhteistyösopimuksella käynnistyi alan yhteinen kotimaan puuinfotoiminta, jota on tehty vuosien saatossa eri organisaationimien alla ja erilaisin organisaatioin. Tehtävä on säilynyt ennallaan - edistää puun käyttöä luomalla kysyntää puutuotteille rakentamisessa ja sisustamisessa.

Vuosi on ollut värikäs ja samalla myös tuloksekas. Puuinfon internetpalveluilla on ollut vuonna 2017 yli puoli miljoonaa käyttäjää. Kasvua edelliseen vuoteen on yli 25 prosenttia. Sivuja on katsottu lähes 1,5 miljoonaa kertaa.  Eniten on kasvanut ulkomaisten kävijöiden määrä (+114 %). Suomalaisiin puutuotteisiin tutustui internetpalvelumme kautta lähes 150 000 ulkomaista kävijää. Puuinfon uudesta Kuvapakista tuli heti suosittu.

Puun käyttö kiinnostaa yhä laajempia kohderyhmiä. Rakennusinsinöörien ja -arkkitehtien sekä rakennusmestareiden yhdistysten tilauksesta järjestämämme Puukerrostalorakentamisen työmaakäytännöt -seminaarisarja kokosi keväällä yli 500 osallistujaa neljään tilaisuuteen.  Sen lisäksi osallistuimme keväällä Puutuoteteollisuuden Terve Kunta rakentuu puulle -seminaarisarjaan 12 paikkakunnalla. Se poiki runsaasti yhteydenottoja, jotka yhä jatkuvat. Puuta halutaan myös julkisiin rakennushankkeisiin.

Täydennyskoulutimme yli 60 vaativien puurakenteiden suunnittelijaa kahdella suunnittelijakurssillamme. Tämä alkaa näkyä myös pätevöityneiden suunnittelijoiden määrässä.

Puulehti sai uusia lukijoita. Painettua lehteä lukee yli 12 000 henkilöä ja netissä lehteä luetaan 25 000 kertaa. Kolmen varsinaisen numeron lisäksi lehteen tehtiin kuluneena vuonna kolme teemanumeroa. Uusi paloturvallisuusohjeemme vietiin käsistä. Puuinfon uutiskirjeillä on 8 400 tilaajaa ja vajaata sataa lähetettyä uutiskirjettä avattiin lähes 150 000 kertaa.

Ensi vuonna Puuinfon strategia päivitetään. Projektitoiminnassa aikeenamme on edistää puun käyttöä tee se itse -rakentamisessa muun muassa ohjeistusta uudistamalla ja opasvideoiden avulla. Kerromme puun käytön kotimaisista hyödyistä ja panostamme edelleen osaamisen kehittämiseen. Suunnittelijakoulu jatkunee vielä yhdellä kurssilla, jonka aikana kurssista laaditaan video-opetusaineisto. Pyrimme myös siirtämään syntyneen osaamisen osaksi rakennusalan normaalia opetusta.

Jatkamme myös toimintaa puukerrostalojen ja julkisten puurakennushankkeiden aikaansaamiseksi. Puukerrostalojen rakentaminen on suurin yksittäinen puun lisäkäyttömahdollisuus kotimaassa. Pientaloissa puun käytön lisääminen on edelleen haastavaa. Rakentamismäärien ennakoidaan pysyvän nykyisellä melko matalahkolla tasolla ja lisäksi ollaan menossa kohti nykyistä pienempiä pientaloja. Korjausrakentamisen volyymi on ensi vuonnakin suuri, mutta suuri osa korjausrahoista kuluu talotekniikan uusimiseen. Rakennusosatasolla puun käyttö korjaamisessa ei yllä vastaavalle tasolle kuin uudisrakentamisessa.

Kevään Roadshow keskittyy paloturvallisuuteen ja uusiin palomääräyksiin. Puupäivää vietetään uudessa paikassa Messukeskuksen Kokoustamon Talvipuutarhassa 2.11.2018.

Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä kuluneesta vuodesta. Toivotamme kaikille Hyvää Joulua sekä menestystä uuteen puurakentamisvuoteen 2018!
 
Puuinfo
Mikko, Kirsi ja Hilppa