Olet täällä

Jouluna 2016

Tammikuun 21. päivä 2017 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun sahateollisuus ja puutavarakauppa solmivat Markkinointiyhteistyösopimuksen kotimaan puutavarakaupassa. Sen tavoitteena oli varmistaa hyvälaatuisen sahatun ja höylätyn puutavaran riittävä saanti kotimaan markkinoilla, tehostaa menekinedistämistä ja parantaa koko toimialan kannattavuutta ja yleistä arvostusta.

Puuinfon perustehtävä on edelleen sama. Viimeiset kuusi vuotta Puuinfo on keskittynyt silloin päätetyn strategian mukaan puun käytön laaja-alaistamiseen kerrostaloihin, julkisiin rakennuksiin ja suurten jännevälien rakennuksiin ja rakenteisiin sekä korjausrakentamiseen. Toiminnan kohderyhmänä ovat olleet rakentamisen ammattilaiset, erityisesti suunnittelijat. Tilastojen mukaan tehty työ alkaa tuottaa tulosta.

Kuluneena vuonna Puuinfon palveluja käytettiin vilkkaasti. Olemme iloisia siitä, että toiminta houkutteli mukaan myös uusia ryhmiä mm. kuntasektorilta ja rakennuttamisesta. Kohderyhmiltä kerätyn palautteen mukaan toimintaamme oltiin erittäin tyytyväisiä. Emme myöskään ole unohtaneet itse puualaa – kauppaa ja teollisuutta. Toivomme, että loppuvuonna julkistettu Puutavaraopas hyödyttää puutavarakauppa ja teollisuutta.

Ensi vuonna Puuinfon toiminnan tavoite on tuttu: lisätä puun käyttöä kotimaassa. Painopisteinä ovat puu kaupunkirakentamisessa, korjaaminen ja koulutus. Perustoiminnan ohella julkaisemme ensi vuonna paloturvallisten puukerrostalojen suunnitteluohjeen ja jatkamme suunnittelijoiden pätevöityskoulutusta.

Haluamme kiittää yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivotamme kaikille Hyvää ja Rauhallista Joulua ja Menestystä Juhlavuoteen 2017!

Terveisin
Mikko, Kirsi ja Hilppakuvassa Rauhankatu 15, 5. kerroksen puupäiden piparrakentamisen kutsukipailun voittajatyöt.