Olet täällä

Joensuuhun 6-kerroksinen Suomen oloissa energiatehokkuudeltaan ainutlaatuinen CLT-puukerrostalo

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön hallitus valitsi kerrostalon rakennusmateriaaliksi puun, rakentaminen käynnistyy kesäkuussa

Joensuuhun rakennetaan maakunnan ensimmäinen yli 2-kerroksinen puukerrostalo. Joensuun Penttilään nousevan 6-kerroksisen talon rakennuttaa säätiön omistama Asunto-osakeyhtiö Joensuun Pihapetäjä. Joensuun Pihapetäjän rakennusjärjestelmä on tilaelementti, jonka kantavana runkona toimii massiivipuinen CLT-rakennuslevy.  Vuokrattavia asuntoja kerrostaloon tulee kaikkiaan 40. Puukerrostalon energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Rakentaminen maksaa noin kuusi miljoonaa euroa.

- Puu tekee paluun kaupunkien rakentamiskulttuuriin. Säätiön rooliin puurakentamisen kulttuurin edistäminen sopii erityisen hyvin. Kerrostalon rakentaminen on iso ponnistus. Se on meille paljolti samaa kuin investointi teollisuudelle – askel uudistumiseen, rohkea sijoitus tulevaisuuteen, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala toteaa muistuttaen, että puurakentamisen lisääminen on kansantaloudellisesti järkevää ja ekologisesti hyvin perusteltua.

Huomio energiatehokkuuteen

Joensuun Pihapetäjän rakennuttajainsinööri on Petteri Elonen.  Kerrostalon suunnittelussa on tehty poikkeuksellisen tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa – niin rakentamiseen liittyvien tahojen kuin myös viranomaisten kanssa. Huolellinen suunnittelu ja toimijoiden yhteistyö konkretisoituu kustannustehokkuutena ja turvallisuutena.  

- Puukerrostalon suunnittelu eroaa olennaisesti betonikerrostalon suunnittelusta. Onnistuminen vaatii rakentamisen prosessien ja puuraaka-aineen laajaa tuntemusta sekä saumatonta yhteistyötä eri toimittajien kanssa, Elonen kiteyttää.

Joensuun Pihapetäjän ainutlaatuisuutta lisää myös rakennuksen energiatehokkuus. Kerrostalon energialuokaksi on tulossa B ja energialuvuksi 99. Tavanomainen kerrostalon energialuokka on C ja energialuku 130. Pihapetäjään tulee muun muassa jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä. Lisäksi rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneelit.

- Aurinkopaneelien tuottama energia käytetään reaaliaikaisesti kiinteistösähkössä valaistukseen ja ilmanvaihtoon. Aurinkopaneelien kustannus on 25 000 euroa, investoinnin takaisinmaksuaika on noin 10 vuotta. Energiatehokkuutta lisäävät myös U-arvoltaan paremmat ikkunat sekä tehokas ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, Elonen kertoo.

Hanke lisää tietoa

Säätiössä ajatusta innovatiivisesta vuokratalosta ryhdyttiin kehittelemään jo vuoden 2014 alussa. Varsin nopeasti mielenkiinto kohdistui puurakentamiseen. Säätiön tavoitteena on edistää puurakentamista ja mahdollistaa puurakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvän tietotaidon mahdollisimman avoin jakaminen. Tätä tavoitetta varten säätiö kokosi Energiatehokas puukerrostalo -kehityshankkeen viime vuoden marraskuussa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 366 000 euroa, josta Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-tuki on noin 256 000 euroa.

- Kehityshankkeessa yhteistyökumppaneitamme ovat Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto. Tavoitteena on lisätä tietoa puukerrostalorakentamisesta ja mahdollistaa ainutlaatuinen puurakentamisen oppimis- ja tutkimusympäristö Euroopan metsäpääkaupunkiin, Virtaala taustoittaa.

Ensimmäiset asukkaat kevättalvella 2017

Puukerrostalon rakentamiskustannukset ovat noin kuusi miljoonaa euroa. Rakennuttaja on Asunto-osakeyhtiö Joensuun Pihapetäjä, joka on KKES:n omistama tytäryhtiö. Joensuun Pihapetäjän pääsuunnittelija on arkkitehti Anssi Lassila. Puukerrostalon varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät kesäkuussa. Tavoitteena on, että talo valmistuu kevättalvella 2017.  

Hankkeen www-sivut julkaistu

Energiatehokas puukerrostalo -kehityshankkeelle on luotu omat www-sivut, osoite on www.joensuunpihapetaja.fi. Sivustolla on taustatietoa puurakentamisesta yleensä sekä tarkempaa tietoa Joensuun Pihapetäjästä. Sivuston ajankohtaisosiossa rakentamisen etenemistä seurataan koko hankkeen ajan. Tavoitteena on jatkossa kertoa tarkemmin myös siitä, mitä mittaus- ja tutkimustoimenpiteitä Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu hankkeessa tekevät.

Lisätiedot:

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö:

Petteri Elonen, rakennuttajainsinööri, 044 276 7840
petteri.elonen@kkes.fiwww.joensuunpihapetäjä.fi

Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja, 050 550 7313

 


Asunto-osakeyhtiö Joensuun Pihapetäjä

  • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu Oopeaa,  Anssi Lassila
  • Rakennesuunnittelu Joensuun Juva
  • CLT-tilaelementtitoimittaja Stora Enso
  • Pääurakoitsija Rakennustoimisto Eero Reijonen