Olet täällä

Hyytiälän metsäaseman uudisrakennus

Helsingin Yliopistokiinteistöt hakee Hyytiälän metsäaseman uudelle majoitus- ja opetusrakennukselle toteuttajia.

Osallistumishakemukset tulee jättää 4.10.2019 klo 12.00 mennessä.

Hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankinnan tavoitteena on löytää kohteeseen päätoteuttajan ja pää- ja arkkitehtisuunnittelijan sekä puutuoteosatoimittajan muodostama konsortio, joka tilaajan ja käyttäjän kanssa toteuttaa kohteen suunnittelua ja toteutusta tilaajan tavoitteiden mukaisesti.

Ensiksi julkaistaan ilmoitus hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Neuvotteluvaiheeseen valitaan kolme (3) konsortiota, jollei soveltuvia konsortioita ole vähemmän. Ainoastaan valitut ehdokkaat voivat osallistua neuvotteluihin ja tehdä tarjouksen.

Katso hankintailmoitus HILMASSA.