Olet täällä

Honkasuolle Helsingin ensimmäinen passiivipuukerrostalo

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8. joulukuuta tontin varaamisen Honkasuolta Suomen Vuokrakodit Oy:lle puurakenteisen asuinkerrostalohakkeen suunnittelua ja toteutusta varten.

Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti 33366/1 on asuinrakennusten korttelialuetta (A). Asemakaavassa tontin rakennusoikeudeksi on merkitty 7 400 k-m². Tontille voidaan rakentaa noin sata asuntoa.

Kohde toteutetaan puurakenteisena, kestävän kehityksen ja matalaenergiarakentamisen periaatteita edistävänä passiivitasoisena asuinrakennushankkeena. Hankkeesta puolet toteutetaan vapaarahoitteisena vuokrakohteena ja puolet asumisoikeuskohteena erikseen hyväksyttävän asumisoikeustoimijan kanssa.

Hyväksytty varaus tukee kaupungin asuntopoliittisten tavoitteiden toteutumista erityisesti puu- sekä energiatehokkaan rakentamisen edistämiseen tähtäävien tavoitteiden osalta. Kyseessä on ensimmäinen passiivienergiatasoon tähtäävä puurakentamisen kerrostalohanke Helsingissä.

Lue lisää: http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kuninkaantammi-honkasuo