Olet täällä

Helsingin Guggenheim-museosta suomalaisen puurakentamisen näyteikkuna

Helsingin Guggenheim-museo voisi rakennuksena olla suomalaisen modernin, tulevaisuuden ekologista rakentamista edustavan puurakentamisen lippulaiva maailmalle, sanoo Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Mikko Viljakainen.

- On erittäin hyvä, että Helsingin Guggenheim-museon toteuttamisen merkitystä arvioidaan myös suomalaisen elinkeinoelämän, rakentamisen osaamisen ja innovaatioiden näkökulmasta. Tässä mielessä se sopii hyvin niihin puutuotealan edistämistavoitteisiin, mitä hallitusohjelmaankin on kirjattu, muistuttaa Viljakainen.

 - Modernissa puurakentamisessa yhdistyvät energiatehokkuus, materiaalikestävyys ja elinkaariajattelu, korostaa Puutuoteteollisuuden Viljakainen. Puurakentaminen on ekologista ja puun uudet käyttömuodot tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia arkkitehtuurille ja designille, uskoo Viljakainen. Puuala selvittää lähiaikoina toimialan mahdollisuudet osallistua hankkeen toteuttamiseen. Viljakaisen mukaan tässä vaiheessa tulisi myös selvittää mahdollisuudet laajemmallekin rakentamisen, puualan sekä informaatio- ja ympäristöteknologian yhteistyölle.

Guggenheim -selvitystyössä uuden rakennuksen lähtökohdiksi asetetaan paikallisten materiaalien käyttö ja kestävän kehityksen rakentamisen periaatteet. Rakennuksen tulee edustaa tulevaisuuden rakentamista, jolla on vahvat ekologiset arvot ja korkea kotimaisuusaste. 

Suomalaiset puurakennusosatoimittajat ovat olleet mukana näkyvissä hankkeissa mm. Espanjan Sevillaan rakennetussa maailman suurimassa puurakennuksessa Parasolissa ja Lontoon keskustaan nousseessa puukerrostalossa. Puurakentaminen, eri puulajien käyttö, ja puukuidun yhdistäminen nano- ja it-teknologiaan tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia toteuttaa museorakennus tavalla, joka tarjoaa suomalaiselle elinkeinoelämälle suuria mahdollisuuksia osaamisen ja innovaatioiden esittelyyn.

Helsingin Guggenheim tulevaisuuden rakentamista

Helsingin Guggenheim-museon toteuttamisesta on käyty keskustelua vain kuvataide- ja museokentän ehdoin. Hanketta voidaan arvioida kuitenkin laajemmasta näkökulmasta, koska sillä olisi suuri merkitys myös suomalaisen modernin rakentamisen, innovaatioiden, teknologian, viennin edistämisen ja matkailun kannalta. – Guggenheim-museon rakentamisen lähtökohdaksi ja tavoitteiksi voidaan vetovoimaisen näyttely-, kokoelma- ja muun taiteellisen toiminnan lisäksi asettaa muitakin kriteereitä, toteaa Helsingin taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Siren. Kyseessä on kokonaisuus, jossa yleisölle tarjotaan kokonaiselämyksiä tilassa ja ajassa. Tämän luomisessa arkkitehtuurilla ja designilla on suuri merkitys.

- Guggenheim-selvitystyössä todetaan, että museorakennuksesta tulisi tehdä ekologisen ja kustannustehokkaan tulevaisuuden rakentamisen kansainvälinen suunnannäyttäjä, ja myös paikallisten materiaalien käytön merkitystä korostetaan, muistuttaa Gallen-Kallela-Siren.

Vaikka Guggenheim Helsingin lähtökohta ja olemassaolon tarkoitus on toimia taidemuseona, itse rakennukselle voidaan luoda monipuolista lisäarvoa tuottavaa tarkoitusta, joka avaa uusia mahdollisuuksia myös hankkeen rahoittamiselle.

Hanke on mahdollisuus suomalaisille innovaatioille

- Yhteiskunnalle hankkeen toteuttamisella on merkitystä niin Suomi-kuvan, matkailun, työpaikkojen kuin merkittävien verotulojenkin kannalta, sanoo Gallen-Kallela-Siren. Guggenheim Helsinki antaa Suomelle mahdollisuuden vaikuttaa ja vastaanottaa vaikutteita uudella tavalla.

Gallen-Kallela-Siren katsoo, että Helsingin Guggenheim-hankkeessa on vahvoja perusteita Helsingin kaupungin, valtiovallan ja elinkeinoelämän väliselle yhteistyölle hankkeen toteuttamiseksi. - Tarvitaan suomalainen innovaatiokonsortio, jolla voidaan osoittaa miten me osaamme soveltaa taiteellista luovuuttamme ja teknologiaosaamistamme tulevaisuuden rakentamiseen ekologisesti kestävällä tavalla. Tämä on mahdollisuus ja haaste suomalaisyrityksille, joiden tulisi tämän mittaluokan hankkeessa voida tehdä yhteistyötä, sanoo Gallen-Kallela-Siren.

Yhteistyömahdollisuuksia pohdittaessa on tärkeää huomioida, että Guggenheim Helsinki toimii kotimaisen ja kansainvälisen viitekehyksen leikkauspinnassa. Helsingissä sijaitseva museo, joka kuuluu arvostettuun kansainväliseen museoverkostoon, voi tulevaisuudessa avata monenlaisia mahdollisuuksia eri toimijoille.

Puuinfon artikkelipalvelu / Markku Laukkanen

Lisätietoja:
Mikko Viljakainen, puh: 040 526 6413, mikko.viljakainen@puuinfo.fi
Janne Gallen-Kallela-Siren, puh: 09 310 87008, janne.siren@hel.fi