Olet täällä

Hallitus osuu naulan kantaan puurakentamisen edistämisessä

- Olemme erittäin tyytyväisiä Juha Sipilän hallituksen linjauksiin puurakentamisen edistämisestä, sanoo Puuinfon toimitusjohtaja Mikko Viljakainen. Sipilän hallitusohjelma antaa hyvät eväät tarttua puun käytön esteiden poistamiseen ja jatkaa viime hallituskaudella hyvin alkanutta työtä puun käytön lisäämiseksi osana biotalouden edistämistä.

Puun käytön lisääminen rakennushankinnoissa kasvattaa merkittävästi puutuotealan vientiä ja alan työpaikkoja sekä vaikuttaa myönteisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. PTT:n selvityksen puutuotealan ja puurakentamisen kasvulla on merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Työpaikkojen lisäystä tapahtuisi metsätaloudessa kuten puunkorjuussa ja metsätalouden palveluissa, puutuotteiden alkutuotannossa kuten saha- ja levyteollisuudessa ja jalostavassa rakennuspuusepänteollisuudessa.

Määräykset ovat pitkään olleet puurakentamisen suurin kipupiste. Puulta vaaditaan enemmän kuin muilta materiaaleilta. Nyt tämä kipupiste voidaan poistaa ja puu saattaa tasavertaiseksi muiden materiaalien kanssa. Ministeri Vapaavuoren aikanaan käynnistämä työ puuta koskevien rakentamismääräysten uusimiseksi on saamassa jatkoa.

Palomääräysten uusimista jatkettava

Suurimmat puun käytön esteet liittyvät palomääräyksiin, jotka kohtelevat puuta vyö ja henkselit -periaatteella. Myös puutalojen suunnittelijoilta vaaditut pätevyydet ovat edelleen osin muita rakennuksia tiukemmat. Tämä on puualalla haasteellista, koska rakennusalan opetuksessa puu on edelleen lapsipuolen asemassa.

Palomääräyksiin liittyvät ongelmat voidaan pelkistää kahteen. Vaikka talo rakennetaan puusta, puuta ei aina voida jättää näkyviin. Tämä ihmetyttää etenkin asukkaita. Lisäksi ylimääräiset puun käytön edellyttämät lisäturvatoimet nostavat kustannuksia.

Puun käytön mahdollistamiseksi kerrostalossa ne varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä. Se on erittäin toimintavarma ja nostaa asukkaiden turvallisuuden aivan uudelle tasolle. Sammutusjärjestelmän lisäksi puurunkoisen talon rakenteilta vaaditaan sama palonkesto kuin muiltakin materiaaleilta. Lisäksi puurakenteet tulee suojaverhota ja näkyvä puun käyttö on kielletty muutamin poikkeuksin. Puurakenteet tuovat myös ylimääräisiä vaatimuksia räystäille, poistumisteille, pihajärjestelyille jne. Kaikki nämä vaatimukset aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja asettavat puun epätasa-arvoiseen asemaan. Missään muissa länsimaissa tällaisia vaatimuksia ei ole samassa mitassa eikä niille Suomessakaan ole perusteita.

Esteiden poistamisella puun käyttöä voidaan myös laaja-alaistaa uusille käyttöalueille. Kansainvälisten esimerkkien valossa puu voisi olla hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto monissa julkisen rakentamisen käyttökohteissa. Ongelmana on, että puu ei pääse mukaan kilpailuun.

- Kysyttyjä käyttökohteita puulle olisivat mm. hoivarakennukset, sairaalat ja sillat julkisessa rakentamisessa, jolla olisi myönteisiä heijastusvaikutuksia koko rakennusalaan. Esimerkiksi hoivakodissa puun käyttö on nykyisin todella hankalaa ellei mahdotonta, vaikka puun käytöllä sisäpinnoissa on tutkitusti ihmisten terveyttä ja toipumista edistävä vaikutus, toteaa Viljakainen.

Rakennusvalvontaa yhtenäistettävä

Puurakentaminen kärsii myös kunnallisten rakennusvalvontojen tekemistä kirjavista määräystulkinnoista. Yhdessä kunnassa hyväksytty ratkaisu ei aina käy naapurikunnassa. Syytä tähän ei tiedetä. - Nyt tähän saadaan onneksi loppu, sanoo Viljakainen.

Rakennusvalvontojen käytäntöjen yhtenäistäminen helpottaa erityisesti teollista pientalorakentamista. Siitä hyötyvät alan pk-teollisuus ja pientaloja rakennuttavat kuluttajat. Myös puisten kerrostalojen rakentaminen helpottuu, kun ratkaisujen toimivuutta ei tarvitse perustella joka kunnassa erikseen.

Ohjelman toteutuminen edellyttää myös alan omaa työtä. - Siihen olemme valmiita ja toivomme ohjelman toimien käynnistyvän pikaisesti. Samalla toivomme, että puun käytön lisäämisen mahdollisuudet otetaan huomioon myös hallitusohjelman muissa toimissa asuntorakentamisen lisäämiseksi ja korjausvelan hoitamiseksi, sanoo Viljakainen.
 
Lisätietoja: Mikko Viljakainen, p. 040 526 6413
Puuinfon Artikkelipalvelu


Lue myös: PTT selvitti: Julkisella puurakentamisella merkittäviä heijastusvaikutuksia koko kansantalouteen