Olet täällä

Hallituksen puolivälitarkastelun päätöksiä ympäristöministeriön hallinnonalalla

Tiistaina 25.4. päättynyt hallituksen puolivälitarkastelu toi toivottuja lisäpanostuksia muun muassa metsiensuojeluun, kiertotalouteen, puurakentamiseen, luontomatkailuun ja kestävään kaupunkikehitykseen.

Puurakentaminen vientitekijäksi ja osaksi ilmastopolitiikkaa

Ympäristöministeriön koordinoiman puurakentamisen toimintaohjelman keskeisimpiä tavoitteita on teollisen puurakentamisen vauhdittaminen erityisesti kaupungeissa sekä uusien vientimahdollisuuksien luominen kansainvälisesti kilpailukykyisen puurakentamisen osaamista ja pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin keskittyvää teollista valmistusta kehittämällä.

Puurakentamisen edistäminen on myös keskeinen osa kestävää ilmastopolitiikkaa, sillä rakennuspuu sitoo pitkäksi aikaa hiiltä ilmakehästä. Puolivälitarkastelussa energia- ja ilmastostrategian toteuttamiseen ja Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoon päätettiin lisätä 25 miljoonaa euroa vuosina 2018–2021. Päätetyllä lisärahoituksella edistetään vähäpäästöistä liikennettä kuten sähkö- ja kaasuautoilua, uusiutuvan energian tuotantoa, puurakentamista ja strategian tavoitteita edistäviä kokeiluja.

Lisäpanostus mahdollistaa puurakentamisen moninaisia hyötyjä koskevan tiedon tuottamisen ja jakamisen ja koulutusten järjestämisen entistä tehokkaammin, käynnissä olevaa myönteistä kehitystä vahvistaen.

Lisätietoja:
Puurakentaminen - ohjelmapäällikkö Petri Heino, ympäristöministeriö, p. 0295 250 203, etunimi.sukunimi@ym.fi

Lue tiedote kokonaisuudessaan ympäristöministeriön sivuilta.