Olet täällä

Etera panostaa kiinteistösijoituksissa energia- ja ympäristötehokkuuteen

Mielenkiinto puukerrostaloja kohtaan on kasvussa myös sijoittajien keskuudessa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtajan Hannu Tarkkosen mukaan ympäristökysymyksistä on kasvamassa rakentamisessa vahva trendi. Puu mielletään terveelliseksi ja hyväksi materiaaliksi, sillä on hyvä imago ja puukerrostaloista on kehittymässä hyvä brändi, uskoo Tarkkonen. Kun kerran puurakentamisen osuus on Euroopassa ja Ruotsissa kasvava, miksei se voi olla myös Suomessa, kysyy Tarkkonen. Etera on Helsingin Viikkiin valmistuvan mittavan puukerrostalohankkeen rakennuttaja.

Eteran pääomistajat ovat vakuutuksenottajayritykset ja heidän työntekijät, joiden yhteenlaskettu vakuutusmaksutulo vuodessa on lähes 600 miljoonaa euroa. Eteran sijoituspääoma on 5,5 miljardia euroa, josta kiinteistöissä on kiinni 745 miljoonaa euroa. Asuntojen osuus kiinteistösijoituksista on kymmenesosa.

 - Kiinteistö -ja asuntosijoituksilla haemme sekä käytön aikaista tuottoa että exit- tuottoa vaiheessa kun päätämme kiinteistöstä myynnin kautta luopua, kertoo Tarkkonen.

Pääosa suorista kiinteistösijoituksista on kiinni toimitiloissa ja liikekiinteistöissä, neljännes sijoituksista on tehty sijoitusrahastojen kautta. Tunnettuja Eteran sijoituskohteita ovat neljänneksen osuus kauppakeskus Sellossa, Maaseutuviraston rakennus Seinäjoella, Helsingissä Tilkka ja toimistotalo sekä Töölönlahdelle nousevat Alma Median ja KPMG:n toimistotalot. Lisäksi Etera on sijoittajana useissa hoiva- ja senioritaloissa eri puolella Suomea. Kauppakeskus Sellolla ja Seinäjoen Maaseutuvirastolla on rakennusten ympäristötehokkuuden sertifiointijärjestelmän mukainen LEED-luokitus.

Asuntosijoittamisessa on olennaista sen pitkäjänteinen turvallisuus. - Ykkösasia on aina sijainti, sijainti ja sijainti, korostaa Tarkkonen. Kun sijainti on oikea ja sinne rakennetaan oikean hintainen kohde, joka on vuokrattavissa käyttäjälle, sijoituksella on mahdollisuus onnistua. Rakennuksen elinkaarikustannukset ja sen myytävyys aikanaan ovat myös keskeisiä tekijöitä sijoituksen tuoton odotusarvoa asetettaessa. Tässä ei rakennuksen materiaalilla ole vaikutusta, vaikka ekologiset arvot kasvussa.  Asukkaat eivät maksa siitä, vaan asunnon sijainnista, sen toimivuudesta ja käytettävyydestä asukkaan kannalta, sanoo Tarkkonen. Eteralla on noin 500 asuntoa pääosin pääkaupunkiseudulla.

Etera Viikin puukerrostalokorttelin rakennuttajana

Helsingin Viikkiin rakennetaan kuudesta puukerrostalosta muodostuva kortteli. Puukerrostalokortteli perustuu Metsäliiton Puutuoteteollisuuden Finnforest Kerrostalojärjestelmään. Kortteliin valmistuu kaikkiaan 113 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Rakentaminen on parhaillaan meneillään. Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan kuuluvan puukerrostalohankkeen rakennuttaja on Etera ja pääurakoitsija Peab.

Kohde sisältää kuusi taloa, joissa on kussakin runsaat 1 000 kerrosneliömetriä. Talot ovat kolmi- ja nelikerroksisia ja niissä on yksi porraskäytävä ja hissi. Asuntojen pinta-ala on keskimäärin 52 neliömetriä.

- Uusi puukerrostalohanke vastaa Helsingin kaupungin tavoitteisiin edistää ekologista rakentamista ja kerrostalojen kehittämistä. Viikkiin valmistui jo vuonna 1997 Helsingin yliopiston omistukseen puukerrostalokortteli Viikinmansio. Siitä on saatu hyvää palautetta sekä kiinteistön ylläpidosta että asukkailta, sanoo Viikin projektinjohtaja Heikki Rinne Helsingin kaupungilta.

Puurakenteinen kerrostalo on ekotehokas ja hiilijalanjäljeltään pieni kerrostalo. Puisten rakennusosien valmistukseen, kuljetukseen ja itse kerrostalon rakentamiseen kuluu vähemmän energiaa. Myös hiilidioksidipäästöjä syntyy vähemmän. Lisäksi puu on kasvaessaan sitonut ilmasta hiilidioksidia, joka varastoituu puurakenteisiin koko niiden käyttöiän ajaksi.

Viikin Latokartanon puukerrostalokortteli on yksi Suomen tähän asti suurimmista puukerrostalohankkeista. Hankkeen osapuolten tavoitteena on tuoda kotimaan asuntorakentamismarkkinoille teollisesti toteutettu, moderneihin puukomposiitteihin perustuva modulaarinen kerrostalojärjestelmä, jossa yhdistyy ratkaisujen nopeus, ekotehokkuus ja kaupallinen kilpailukyky.

- Viikki oli meille luonteva asuntosijoituskohde, koska alueen sijainti on hyvä ja asunnoilla on hyvä kova kysyntä. Meidän rakennuskumppanimme Metsäliitto on kehittänyt uskottavan puuelementtitekniikkaan pohjautuvan kerrostalojärjestelmän, joka ei ole enää mitään koerakentamista, sanoo Tarkkonen. Metsäliitto materiaali- ja järjestelmätoimittajana sekä rakentajayhtiö Peab ovat kokeneita kumppaneita, joiden kanssa sijoittaja voi lähteä turvallisin mielin hankkeeseen. Eteralle Viikin hanke on asuntosijoituskohde, jolle haemme vakaata ja kilpailukykyistä tuottoa. Puukerrostalot ovat tulevaisuutta. Haluamme olla edelläkävijänä tukemassa niiden rakentamista Suomessa.

- Meitä kiinnostaa olla mukana tuottamassa hyviä kaupunkiasuntoja eikä mitään kansallisromantiikkaa.  Tulevaisuudessa tulisi näissä vuokrakohteissa ottaa vielä paremmin huomioon Helsingin asukasrakenne, jossa tarvitaan erityisesti yksiöitä ja kaksioita, sanoo Tarkkonen. 

Ympäristökysymyksistä kasvaa rakentamisen vahva trendi

Vaikka sijoittajien kannalta rakennusmateriaali ei sijoituskohteissa ole ratkaisevaa, mielenkiinto puukerrostaloja kohtaan on kasvussa myös sijoittajien keskuudessa, sanoo Tarkkonen. Hänen mukaan ympäristökysymyksistä on kasvamassa rakentamiseen vahva trendi. - Puu mielletään terveelliseksi ja hyväksi materiaaliksi, sillä on hyvä imago ja puukerrostaloista on kehittymässä hyvä brändi, uskoo Tarkkonen. Puu on uusiutuva materiaali, sillä on hyvä materiaali- ja energiatehokkuus ja puurakentaminen täyttää EU-tason energia- ja päästötavoitteet. 

- On selvää, että seuraamme tarkoin, miten puurakentamisessa ratkaistaan esimerkiksi kosteuteen liittyvät kysymykset. Talojen rakennusaikainen huputustekniikka ja uudet nykyistä vähäisempiä mahdollisten huoneistopalojen jälkeisiä vesivahinkoja aiheuttavat sprinklausjärjestelmät ovat puukerrostalorakentamisen tulevaisuuden kannalta mielenkiintoisia, sanoo Tarkkonen. Teollisessa puukerrostalorakentamisessa on paljon mahdollisuuksia sen nopeuden ja keveyden myötä ja sillä on myönteisiä työllisyysvaikutuksia. Kun kerran puurakentamisen osuus on Euroopassa ja Ruotsissa kasvava, miksei se voi olla myös Suomessa, kysyy Tarkkonen.

Tarkkosen mielestä puurakentamiseen liittyy vielä paljon ennakkoluuloja, joissa puu liitetään pientaloihin ja mökkeihin. - Nämä ennakkoluulot häviävät hitaasti. Puurakentamisen kehittämisen kannalta on olennaista, että toimiala on valmis investoimaan teolliseen valmistukseen ja rakentamisen prosessien kehittämiseen. Silloin puurakentamisesta tulee taloudellista ja kilpailukykyistä, uskoo Tarkkonen. Myös energiatehokkuus ja paloturvallisuus ovat keskeisiä haasteita tulevaisuuden rakentamisessa.

Puukerrostalot ovat osa tulevaisuutta

Hannu Tarkkonen katsoo, että kiinteistöjen elinkaarikustannuksia ei ole vielä riittävästi Suomessa arvioitu.   - Sijoitusyhtiön kannalta kiinteistön elinkaari ratkaisee sijoituksen tuoton ja arvon kehittymisen. Nyt onkin puhuttava myös käytönaikaisesta rakennuksen käytön tehokkuudesta, energia- ja muusta ympäristökuormituksesta. Kaikilta rakennusmateriaaleilta tulee vaatia samoja elinkaareen liittyviä ominaisuuksia. Tarkkonen uskoo rakentamisessa eri materiaalien käyttöön, niiden integraatioon ja synergiaan sitten, että kukin materiaali on paikassa, mihin se parhaiten sopii. - Vain yhden materiaalin edistäminen rakentamisessa ei ole kestävä ratkaisu, sanoo Tarkkonen.  

Puukerrostalot Tarkkonen näkee osana tulevaisuutta. – Puun käytön lisääminen on tehokas väline ilmastomuutoksen torjunnassa. Kiinteistösijoituksissa panostamme energia- ja ympäristötehokkuuteen, vakuuttaa Tarkkonen. Uusille toimisto – ja liikerakennuskohteille olemme jo hakeneet ja haemme jatkossa ympäristösertifiointia, sanoo Tarkkonen. Etera on Green Building Council Finland yhteisön jäsen.

Puuinfon artikkelipalvelu / Markku Laukkanen

Lisätietoja: Hannu Tarkkonen, toimitusjohtaja, puh:  010 553 300, hannu.tarkkonen@etera.fi