Olet täällä

Eduskunnan talousvaliokunnan pj Pekkarinen: Puurakentamisesta tulee iso menestystarina Suomeen

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mauri Pekkarinen odottaa puurakentamisesta Suomeen isoa menestystarinaa. Ex-elinkeinoministeri näkee puutuotealan ja puurakentamisen kehittämisessä paljon mahdollisuuksia sekä viennin edistämisessä että korvaavien työpaikkojen synnyttämisessä paikkakunnille, missä metsäteollisuus on lakkauttanut tehtaita. Pekkarinen vaatii valtiovallan ja teollisuuden vahvan yhteistyön jatkamista sitoutumalla puutuotealan tuotannon jalostusarvon ja viennin kasvattamiseen. Tämä ei tapahdu Pekkarisen mukaan kustannuksia karsimalla, vaan uusilla asiakasratkaisuilla, tuotteilla ja palveluilla. 

”Puutuotealan ja puurakentamisen kehittämiseen onkin nyt panostettava voimakkaasti yhteistyössä valtiovallan ja teollisuuden kanssa”, sanoo Pekkarinen. Pekkarisen ministeriaikana käynnistettiin vuosi sitten Metsäalan strateginen ohjelma ja Puurakentamisen edistämisohjelma, joiden keskeisenä tavoitteena on puutuotealan vahvistaminen ja puurakentamisen edistäminen. ”Metsäteollisuuden viennin reaali- ja jalostusarvo on laskenut viimeisen kymmenen vuoden ajan”, muistuttaa Pekkarinen. ”Puutuotealan ja puurakentamisen kehittämiseen onkin nyt panostettava voimakkaasti.”

”Suurimmat kasvun mahdollisuudet sekä kotimarkkinoilla että viennissä ovat puutuoteteollisuudessa kuten saha-, puulevy-, puusepän- ja taloteollisuudessa että puurakentamisessa”, arvioi Pekkarinen. ”Tuotannon kasvattaminen ja uusien työpaikkojen luominen onnistuu vain hakemalla uusia asiakasratkaisuja, tuotteita ja palveluja, joiden myötä koko alan arvo kasvaa. Tässä on suuria mahdollisuuksia myös maakunnissa niillä alueilla, missä on valmiiksi pitkät metsän kasvattamisen ja puunjalostamisen perinteet”, kannustaa Pekkarinen.

Pekkarinen muistuttaa Suomessa jäävän jopa 40 miljoonaa kuutionmetriä vuosittain syntyvää uutta metsän kasvua hyödyntämättä.  ”Tässä on paljon raaka-ainepotentiaalia niin bioperäisen uusiutuvan energiatuotannon kuin mekaanisen puutuoteteollisuudenkin tarpeisiin. Tulevaisuudessa raaka-aineen ekologisuus ja uusiutuvuus on entistä tärkeämpi perusta myös rakennusalalla”, muistuttaa Pekkarinen. ”Tähän liittyy puurakentamisen merkityksen uudelleen arviointi kotimarkkinoilla, jossa se tarkoittaa katseen kääntämistä puurakentamiseen ja aivan erityisesti puukerrostalorakentamiseen ja suureen korjausrakentamistarpeeseen.”

Hallitusohjelman tavoitteiden rahoitus turvattava

Pekkarinen pitää Kataisen hallituksen hallitusohjelman myönteisinä. ”Nyt on vain pidettävä huoli siitä, että myös budjetissa turvataan hallitusohjelman hyvien kirjausten toteutuminen”, muistuttaa Pekkarinen. ”Resursseja tarvitaan nyt mm. kansainvälistymiseen ja Tekesin hankerahoitukseen, jolla on turvattava käynnistetty puutuotealan aktivointi- ja uudistumishankkeen jatkuvuus. On myös katsottava puutuotealan kasvuyrityksille suunnatun yrityskiihdyttämön mahdollisuuksia, jolla tuettaisiin kansainväliseen kasvuun tähtääviä yrityksiä.”

”Nyt on aika kehittää puutuotealan kansainvälistä liiketoimintaa, markkinointia ja asiakaslähtöistä tuotekehitystä. Tästä seuraa se, että resursseja sekä tuotekehitykseen että markkinointiin on lisättävä merkittävästi,” vaatii Pekkarinen.

 ”Nyt tarvitaan uusia toimenpiteitä puurakentamisen koulutuksen hyväksi, suurempien puurakentamiseen perustuvien asuinympäristöjen kehittämistä ja hyvään arkkitehtuuriin ja viihtyisiin asuinmiljöisiin perustuvaa puurakentamisen brändiajattelua.” Esimerkkinä uudesta asukaslähtöisestä ajattelusta Pekkarinen kertoo esimerkin Saarijärveltä, jossa senioritalo nousi puurakenteisena asukkaiden omatoimisuuden myötä. Samaa aktiivisuutta Pekkarinen toivoo taloyhtiöiltä, että ne tarttuisivat aktiivisesti energia- ja saneerauskorjausmahdollisuuksiin, mitä uusin puurakenteinen elementtiteknologia tarjoaa. ”Nyt kun elementtiteknologian kehitystyö ja tuotanto ovat aivan alkuvaiheissaan, siihen sisältyy paljon kasvuodotuksia”, arvioi Pekkarinen.”Odotukset perustuvat siihen, että Suomessa tulee lähes 600 tuhatta betonikerrostaloasuntoa seuraavan vuosikymmenen aikana perus- ja energiakorjauksen piiriin”, perustelee Pekkarinen.

Pekkarinen muistuttaa, että puutuotealan kehityksen hyväksi on viime vuosina uusittu rakennusmääräyksiä, jotka mahdollistavat monikerroksisten puukerrostalojen rakentamisen, vauhditettu alan tutkimus- ja kehityshankkeita, toteutettu koerakennuskohteita ja uudistettu puurakentamisen standardijärjestelmää.”Rakentamisen säädösuudistusta on jatkettava siten, että puu on rakennusmateriaalina vähintään samalla viivalla muiden rakennusmateriaalien kanssa”, sanoo Pekkarinen. ”Tavoitteena tulee olla, että Suomessa on Euroopan edistyneimmät rakennusmääräykset, jotka tukevat tulevaisuuden energia- ja materiaalitehokasta rakentamista, mutta myös yritysten tuotekehitystä ja vientiä”, visioi Pekkarinen.

Lisätietoja:
Talousvaliokunnan pj, kansanedustaja Mauri Pekkarinen, 050 511 3097, mauri.pekkarinen@eduskunta.fi

Puuinfon artikkelipalvelu / Markku Laukkanen