Olet täällä

CookBook 2.0 - opaskirja moderneista oppimisympäristöistä

CookBook 2.0 -Modernin rakennetun oppimisympäristön opas esittelee suomalaiskouluissa toteutettuja tila- ja kalusteratkaisuja sekä tarjoaa tietoa uusien tilojen suunnitteluun.

Opas on kirjoitettu päätöksentekijöille, opettajille ja muille tilojen käyttäjille, suunnittelijoille ja rakentajille, ja se tukee koulujen suunnittelua ja rakentamista tutkitulla tiedolla.

Finnish Education Groupin julkaisema kirja on toteutettu yhteistyössä oppimistiloja suunnittelevan ja kalustavan Iskun kanssa. Kirjan ovat kirjoittaneet oppimisympäristöjen rakentamisen asiantuntijat arkkitehti Heikki Luminen, kasvatustieteiden lisensiaatti Markku Rimpelä ja Iskun Learning-asiakasalueen johtaja, pedagogi Elise Tarvainen.

Oppimisympäristöjen suunnittelu on suomalaista erityisosaamista

Suomessa koulujen suunnittelussa ollaan jo pitkällä, ja uudet, joustaviksi suunnitellut oppimisympäristöt tukevat oppimista. Siksi esimerkit suomalaiskouluista ja opas kiinnostavat kansainvälisesti.

Oppaan tarkoituksena on tuoda esille todennettua uusinta tietoa suunnittelun tueksi muuttuvan oppimaiseman ja oppimisympäristöjemme laadun parantamiseksi. Oppaassa esitellään niitä ominaisuuksia, joita modernin, pedagogisesti taipuisan oppimisympäristön suunnittelussa tulisi erityisesti ottaa huomioon.

Kirjasta julkaistaan venäjän-, suomen- ja englanninkieliset versiot. CookBook 2.0 on vapaasti luettavissa Iskun internetsivuilla osoitteessa: https://www.isku.com/cookbook-2-0-opaskirja-moderneista-oppimisymparistoista/