Olet täällä

CLT-rakenteiden suunnitteluohje

Ohje on ruotsalaisen Svenskt Trä:n julkaisema KL-trähandbok. Ohjeessa esitellään CLT:n ominaisuuksia ja käyttöä rakenteissa sekä annetaan ohjeita CLT-rakenteiden mitoitukseen, liitoksiin, välipohja- ja seinärakenteisiin, palo- ja äänitekniikkaan sekä lämpö- ja kosteusteknisiin kysymyksiin.

Ohje perustuu mahdollisimman laajasti eurooppalaisiin standardeihin ja eurokoodeihin. Mitoitusesimerkkien lähtökohtana ovat ruotsalaiset rakentamismääräykset. Niiltä osin, kuin laskentakaavoja ei ole voitu perustaa eurokoodeihin tms., ohjeeseen on koottu tutkimuksen ja käytännöstä saatujen kokemusten kautta syntyneitä mitoitusmenettelyjä.

Vaikka mitoitusesimerkkejä ei edellä mainituista syistä voida suoraan soveltaa Suomeen. ohje antanee hyvän kuvan CLT-rakenteiden suunnittelusta. Suomessa CLT-rakenteille ei ole olemassa kansallista mitoitusmenettelyä vaan mitoitus tehdään yrityskohtaisten ohjeiden ja parametrien mukaisesti.

Ohjeen voi ladata osoitteesta: www.svenskttra.se/publikationer_start/publikationer/