Olet täällä

Britanniassa laatu myy puurakentamista - erikoistuminen parantaa riskien hallintaa

Eurban on brittiläinen Lontoossa vuodesta 2003 lukien toiminut puurakentamiseen erikoistunut yritys, joka on merkittävin toimija Iso-Britannian rajatuilla puurakentamisen markkinoilla. Yhtiö on toteuttanut pääosan noin 300 puurakentamisen projektista Iso-Britanniassa.

– Massiivipuulevyjen käyttöön perustuva rakentaminen ja liiketoimintamallimme syntyi tarpeeseen, koska mikään yritys ei tarjonnut puurakenteita rakentamisen markkinoille. Teimme läpimurron, kun paketoimme suunnittelun, tavarantoimituksen ja asentamisen, kertoo yhtiön pääomistaja Liam Dewar
 
Dewaren mukaan yritys on rakentamisen palveluliiketoimintaan erikoistunut yhtiö, jossa keskitytään asiakkaaseen ja heidän projektiinsa. – Me haemme rakentamisessa laatua ja toimivuutta, jotka ovat ratkaisevampia kuin hinta. Puurakentaminen on hinnaltaan kilpailukykyinen kun vertaillaan rakentamisen kokonaiskustannuksia.

-Kun meillä on mukana projekteissa arkkitehdit ja suunnittelijat, voimme katsoa kaikkia rakentamisprojektin osa-alueita laaja-alaisesti. Haemme tällä toimintakonseptillamme asiakkaiden ja urakoitsijoiden luottamusta palveluihimme.

Dewarin mielestä on tärkeää toteuttaa projekti onnistuneesti ja tuottaa asiakkaalle mahdollisimman suuri arvo. -Haluamme erottua asiakkaiden silmissä ammattilaisina, jotka keskittyvät asiakkaaseen ja heidän projektiinsa. Tämä on hyvin erilainen ansaintamalli kuin pelkkä rakennuselementtien toimittaminen, koska meiltä vaaditaan osallistumista hankkeen joka vaiheeseen.

Dewar muistuttaa, että kun yhtiön palvelupaketin hinta koostuu suurimmaksi osaksi materiaali-kustannuksista, suunnittelun ja asennuksen on oltava mahdollisimman kustannustehokasta. -Muuten olemme riippuvaisia tavarantoimitusketjusta.

Puu tuo lisäarvoa rakennukseen

Eurban on toteuttanut etupäässä koulu- ja asuinrakennusprojekteja. Yhtiön tunnetuin hanke oli Lontoon keskustan ensimmäinen Bridgeportin puukerrostalo. - Asiakas ja arkkitehti sekä varsinkin käyttäjät vastustivat ensin puurakentamista, mutta muuttivat talon valmistuttua täysin mielensä. Kun he saivat upeita asuntoja vertailukelpoiseen markkinahintaan, tietenkin he ovat nyt mielissään, huomauttaa Dewar.

Dewaren mielestä puurakentamisen tarjoamat muut lisäarvot kuten laatu ja riskien hallinta kiinnostavat kuluttajia. - Nyt puurakentamista ei hyväksytä vain vaihtoehtona, vaan hintatietoiset asiakkaat haluavat puukohteita sen tarjoaman lisäarvon takia. He näkevät puurakenteiset talot laadukkaina riskittöminä ratkaisuina, jotka menevät hyvin kaupaksi. Nämä tekijät painavat enemmän kuin hinta.

– Voimme turvallisesti sanoa puurakentamisen olevan hinnaltaan vertailukelpoista, kun katsotaan rakentamisen kokonaiskustannuksia, vakuuttaa Dewar. Haluamme tarjota asiakkaille riskittömyyden lisäksi vertailukelpoista hintaa, rakennelujuutta ja rakentamisen nopeutta. Lisäarvona tulee se, että puurakennus on kevyempi, nopeampi rakentaa ja helpompi huoltaa, mikä säästää kustannuksia ja ympäristöä. Puusta rakentaminen on hiljaista ja pölytöntä, minkä vuoksi se sopii kaupunkirakentamiseen muita vaihtoehtoja paremmin.

Kasvavassa kaupunkirakentamisessa on tärkeää rakentamisen nopeus, kestävä kehitys sekä jossain vaiheessa materiaalien taloudellisuus. Dewar huomauttaa että puurakentamisen eduksi on laskettava myös sen ympäristöystävällisyys, vaikka kestävä ajattelu ei koskaan ole ollut rakentajien mielessä.

-Kun vertaamme puurakentamista muihin kilpaileviin materiaaleihin, se tarjoaa huikeat mahdollisuudet toimia luontoa säästävällä tavalla. Yrityskulttuureissa on tapahtunut muutos kestävän ajattelun suuntaan. Sitä arvostetaan väistämättä koko ajan enemmän. Ympäristöystävällisyys on tulevaisuudessa hyvin voimakas tekijä rakentamisessa, vakuuttaa Dewar.
 
Erikoistuminen parantaa riskien hallintaa

-Olemme erikoistuneet puurakentamiseen, korostaa Dewar. Yritimme alkuun olla yleisinsinöörejä, mutta se ei toiminut. Nyt annamme muiden hoitaa yleislinjaukset ja teemme itse sitä, missä olemme hyviä ja mitä haluamme edustaa. Kun muut käsittelevät puuta, lopputulos on huono, koska heille ei makseta puurakentamisen osaamisesta. Usein emme mekään tee vain omaa työtämme, vaan hoidamme ongelmia, jotka johtuvat toisten tekemistä virheistä.

Dewar uskoo, että rakentamisessa palataan erikoisosaamisen arvostukseen. – Ennen muurari oli muurari eikä tiiliä haettu terästehtaalta. Nykyään ongelma on siinä, että se joka on halvin, tekee työn. Hinta ratkaisee eikä osaaminen.

Erikoistuminen tarkoittaa Dewaren mielestä myös parempaa rakentamisen riskien hallintaa, jolla on merkitystä jopa hintaa enemmän asiakkaille.  – Kun tavallinen rakennusinsinööri, jolla ei ole puuinsinöörin osaamista, rakentaa puusta, riskit ja kulut kasvavat.

Dewaren kokemuksen mukaan puurakentamiseen perehtyneitä arkkitehteja ja rakennesuunnittelijoita ei ole tarpeeksi. - Puurakentaminen vaatii erityisosaamista.  Arkkitehtien näkökulmasta kaikki materiaalit ovat samanarvoisia, mutta insinöörin näkökulmasta puu vaatii enemmän laskelmia. Koska puurakentamiseen liittyy epävarmuustekijöitä, puutteellinen suunnittelu on puurakentamisen kompastuskivi, koska siihen ei haluta käyttää rahaa etukäteen.

-Käytämme puuelementtien suunnittelussa puuinsinöörejä, mutta sille ei anneta kunnolla arvoa Iso-Britanniassa. On vain rakennusinsinöörejä, joiden oletetaan työskentelevän myös puun parissa. Joudumme kulkemaan valtavirtaa vastaan ja tekemään selväksi asiakkaille, että puurakentaminen vaatii erikoiskoulutusta. Toivottavasti rakennusyhtiöt ja urakoitsijat alkavat ymmärtää tiedon, kokemuksen ja riskien hallinnan arvon, mikä on paras vakuutus.

Dewar uskoo rakentamisen riskien hallinnan paranevan kun Iso-Britanniassa otetaan käyttöön kaikissa julkisissa rakennusprojekteissa rakentamisen tietomallinnuksen BIM-teknologia.

Asiakasnäkökulma kasvaa rakentamisessa

Eurban jalostaa parhaillaan Cambridgen lähistöllä sijaitsevaa vanhaa lentokenttää asuinalueeksi, jonne rakennetaan asuntojen lisäksi toimistorakennuksia, kouluja, päiväkoteja ja kauppoja. - Pyrimme pääsemään koko ajan lähemmäs loppuasiakasta. Asiakkaan toiveet ja tahto ratkaisevat tulevaisuudessa. Kun uusille ratkaisumalleille vastahankaiset pääurakoitsijat näkevät tämän markkinaraon, niin tulvaportit aukeavat.

-Tuotteen elinkaaresta tulee osa yrityksen brändiä, millä on vaikutusta. Lisäarvoa ei ole, jos sitä ei voi mitata yrityksen tekemällä tuloksella. Vaikka puurakenne olisi kalliimpi kuin teräsrunko, meidän kilpailukykymme perustuu rakennuksen kokonaiskustannuksiin, huomauttaa Dewar.

Dewaren mielestä puurakentaminen on parasta, mitä voidaan tehdä ilmastomuutoksen torjunnassa. - Mitä enemmän rakennamme puusta, sitä enemmän hiilidioksidipäästöjä pystymme varastoimaan. Ja jos rakentaa massiivipuusta, voi varastoida viisi kertaa enemmän hiilidioksidia, muistuttaa Dewar.

Julkisessa rakentamisessa ympäristöajattelu tulee Dewaren mielestä konkreettiseksi. – Suuren mittakaavan rakentamisessa rakennusmateriaaleja ei voi jättää huomioimatta.

Isossa-Britanniassa on rakennusmääräyksissä käytössä samat toiminnalliset vaatimukset kaikilla rakennusmateriaaleilla. – Monissa maissa puun syrjintä rakennusmateriaalina on ongelma rakennusalalla. Nuorempi sukupolvi ei ole tottunut puurakentamiseen ja tunne sen mahdollisuuksia riittävästi, arvioi Dewar.
 

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja: Liam Dewar, +44 207378 8476, ld@eurban.co.uk