Olet täällä

Biotalouden selkäranka saha- ja puutuoteteollisuudessa

Kuusamolaisen Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Jouko Virranniemi uskoo saha- ja puutuoteteollisuuden vahvaan tulevaisuuteen osana Suomen biotalouden strategiaa.  - Puun uudet käyttömahdollisuudet tarjoavat vaihtoehdon uusiutumattomille materiaaleille rakentamisessa, energiatuotannossa, tekstiili- ja pakkausteollisuudessa. Puu ja sen jalostus ovat pitäneet pintansa Suomessa 150 vuotta ja näyttää siltä että siihen taas palataan kun muut toimialat sulavat alta.

 

Hallituksen puurakentamisen edistämistoimia Virranniemi pitää onnistuneina, mutta toivoo julkisen sektorin, kuntien ja valtion, ottavan omassa rakentamisessaan puurakentamisen mahdollisuudet ja  markkinan vakavammin ja siirtyvän juhlapuheista todellisiin tekoihin. - On liian monta julkista rakentamishanketta, joita ensin hehkutetaan puurakentamiselle ja jotka kalkkiviivoilla vaihtuvatkin  perinteiseksi betoniksi.

- Suomessa julkinen rakentaminen tulisi vahvemmin kytkeä vähähiilisyyttä ja ekologisuutta edistäviin tavoitteisiin, ehdottaa Virranniemi. Tämä voitaisiin toteuttaa ottamalla hiilijalanjälki energiatehokkuuden  tapaan rakentamisen säädöksiin ja Ruotsin tapaan tuoda puurakentaminen voimakkaasti sosiaaliseen asuntotuotantoon. Se olisi tervettä markkinaehtoista ohjausta yhteiskunnan puolelta.

Virranniemen mielestä puukerrostalo on jo nyt kilpailukykyinen sekä laadukas tuote, johon kuluttajien kiinnostus on vahvassa kasvussa.  - Monissa maissa kampanjoidaan oman raaka-aineen käytön puolesta. Niin meilläkin pitäisi tehdä ja ohjata kaavoituksella, julkisen rakentamisen tilauksilla ja rakentamisen määräyksillä rakentamista uusiutuvien materiaalien käyttöön.

Asiakaslähtöisyyttä rakentamiseen

Jouko Virranniemen mielestä rakennusteollisuuden tuotannossa tulisi nykyistä paremmin huomioida ihmisten toiveet asumisen laadusta. -  Me tarvitsemme yhä enemmän asiakaslähtöistä ajattelutapaa rakentamiseen. Jos kuluttajat ovat kyllästyneet kosteus- ja homeongelmiin ja haluavat asua hyvän sisäilman omaavissa puukerrostaloissa, meidän täytyy tarjota niitä asiakkaille.

- Varsinkin kiinteistöissä, missä on ollut kosteus- ja homeongelmia, on suuri kiinnostus vaihtaa kuivaan, hyvän sisäilman omaavaan rakennukseen. Kun asutaan puupintaisessa huoneessa, puu on niin lämmin materiaali, että asukas  käy sitä sivelemässä. Ei ihme että tutkimukset osoittavat puulla olevan myönteisiä, hyvää mieltä lisääviä terveysvaikutuksia, sanoo Virranniemi.

Virranniemi uskoo puukerrostalorakentamisen todelliseen läpimurtoon. - Puukerrostalotuotannon tekniset ongelmat on kyetty meneillään olevissa kohteissa ratkaisemaan. Vantaan Kivistöön valmistuva asuntomessukohde on merkittävä läpimurtokohde pääkaupunkiseudulla. Sen toteuttaminen on tuonut osaamista lisää kaikille hankkeeseen osallistuneille toimijoille  niin puuosatoimittajille kuin rakentajallekin.

Puurakentamiseen erikoistuneita rakennusliikkeitä tarvitaan

Virranniemi kaipaa Suomen teollisen rakentamisen markkinoille puurakentamiseen erikoistuneita rakennusliikkeitä. -  Meillä on osaamisen puolella paljon petrattavaa. Suomessa on liian vähän rakennusliikkeitä, jotka hallitsevat teollisen puurakentamisen. Onneksi on yrityksiä, joilla on kiinnostusta erikoistua tähän ja hankkia erityisosaamista toistojen kautta.

- Vaikka olemme lähentyneet rakentamisen toimialaa, haluamme olla kuitenkin rakennusliikkeille puutuoteosien toimittaja, tuoteosien asentaja ja kumppani emmekä mennä rakentamisen tontille, kuvailee Virranniemi Pölkky Oy:n roolia rakentamisen kentässä. Nyt kun talotehtaiden tilauskanta on alhaalla, haemme uutta markkinaa puukerrostalotuotannosta.

- Onneksi myös muut isot puurakentamisen järjestelmätoimittajat ovat tehneet pitkäjänteistä työtä puukerrostalorakentamisen eteen, minkä myötä Suomeen on syntynyt erilaisia puukerrostalorakentamisen järjestelmiä. Puurakentamista tulee edistää kaikkien rakentamisen verkostossa mukana olevien laadukkaalla yhteistyöllä, muistuttaa Virranniemi.

Esimerkkinä hyvin toimivasta puukerrostalotuotannosta Virranniemi mainitsee Ruotsin. - Ruotsissa on teollinen valmistus viety niin pitkälle kuin se puurakentamisessa voidaan viedä. Samanlaiseen markkinaan pitää Suomessakin pyrkiä. Uskon että Suomessakin kymmenen prosentin osuus kerrostalorakentamisessa saavutetaan puulla pian. Tärkeintä on, että toteutamme koko ajan uusia kohteita emmekä jää keikkumaan tähän välimaastoon.

Sammutusjärjestelmä kaikkeen kerrostalorakentamiseen

Virranniemi  pitää puurakentamisen määräyksiä epäjohdonmukaisina, kun puutalossa joudutaan peittämään kaikki puupinnat, vaikka kaikissa puukerrostaloasunnoissa on vielä sammutusjärjestelmä. - On huvittavaa, että betonitaloissa voidaan paneloida kaikki pinnat ja sprinklausta ei vaadita. Puun pitäisi olla samalla viivalla muiden materiaalien kanssa ja viranomaisten pitäisi tuoda kustannuksia nostava sammutusjärjestelmä pakolliseksi kaikkeen kerrostalorakentamiseen. Ongelmana on myös eri kunnissa esiintyvät paloviranomaisten tulkintaerot.

- Palotutkimukset osoittavat, että massiivipuurakenteet eivät pala nopeasti, ne korkeintaan hiiltyvät. Asukkaiden kannalta suurin ongelma on sisustusmateriaaleista lähtevät palokaasut, muistuttaa Virranniemi. Lisäksi media luo väärää mielikuvaa uutisoidessaan että puukerrostalo paloi, vaikka kyseessä on sata vuotta vanha puurakennus, jolla ei ole mitään tekemistä tämän päivän turvallisen rakentamisen kanssa.

 

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja: Jouko Virranniemi,  040 064 4999, jouko.virranniemi@polkky.fi


Pölkky Oy

Pölkky Oy on Kuusamossa yli 40 vuotta toiminut perheomistukseen perustuva sahayritys, joka on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja. Pölkky-konsernin sahat ja jatkojalostuslaitokset sijaitsevat Kuusamossa, Taivalkoskella ja Kajaanissa. Oulussa Pölkyllä on painekyllästyslaitos.

Yhtiö tuli mukaan rakentamiseen Kuusamon Hirsitalot Oy:n osaomistuksen kautta. Pölkky Oy toimittaa Kuusamon Hirsitalot Oy:lle kaiken raaka-aineen liimatuista lamellihirsistä lattialautoihin, paneeleihin ja painekyllästettyihin terassilautoihin. Voimavarojen yhdistämisellä yhtiöt ovat lisänneet hirsitalotuotannon osaamista nykyaikaiselle tasolle niin, että vanha hirsitalorakentaminen sai tuotantoteknologian kehittymisen myötä uuden ilmeen. 

Pölkky Oy on rakennusteollisuuden tuoteosatoimittaja ja tuottaa valmiita rakentamisen komponentteja verkoston kautta kaikkeen rakentamiseen. Kolmen sahan yhteistuotanto on vuodessa 640 tuhatta kuutiota, josta 45 tuhatta kuutiota on liimapuuta. 

Pölkky Oy toimittaa puumateriaalin sahatavarasta liimapuuhun Vantaalle rakennettavaan Euroopan suurimpaan puukerrostaloon. Puutavara  lopputyöstetään asennusvalmiiksi Koskisen Oy:llä ja Heinolassa VVR Wood Oy:llä. Tilauksen ansiosta Pölkky Oy on investoinut työstökoneisiin ja uusiin tuotantolinjoihin lyhyessä ajassa 2,5 miljoonaa euroa.