Olet täällä

Akustiikalla suuri merkitys hyvinvointiin

Vaikka melun merkitys ihmisten päivittäiseen hyvinvointiin tunnistetaankin, akustisiin ratkaisuihin ei A-Insinöörien suunnittelupäällikön FT Jaana Jokitulpon mielestä kiinnitetä vieläkään rakennushankkeissa riittävästi huomiota siksi, ettei akustisen suunnittelun merkitystä mielletä osana kokonaissuunnittelua. Akustinen osaaminen pitää tavallaan myydä joka hankkeessa erikseen, ja sen hyödyt perusteltava sillä, että akustiset ratkaisut voidaan intregroida rakennukseen jo suunnitteluvaiheessa, mikä on osa kustannustehokkuutta.

- Rakennusten akustisiin ongelmiin törmätään useimmiten vasta niitä käytettäessä. Jälkeenpäin rakennusten akustisia olosuhteita voidaan kyllä parantaa, mutta rakentaminen moneen kertaan maksaa myös enemmän ja on ratkaisuiltaan rajoitetumpaa. Esimerkiksi akustisesti kovan betoniseinän päälle voidaan asentaa puurakenteisia pintoja kaikuvia ääniä vaimentamaan ja ääntä hajottamaan.

Jokitulpon mukaan akustisia ongelmia esiintyy julkisissa kohteissa kuten kouluissa ja päiväkodeissa, mutta myös toimistorakennuksissa ja asunnoissa. - Jokainen on varmastikin joskus kokenut äänten aiheuttaman rauhattomuuden ja levottomuuden tunteen, joka vaikeuttaa esimerkiksi avotoimistossa keskittymistä työhön tai lasten keskittymistä oppimiseen koulussa tai päiväkodissa.

- Puu käyttäytyy akustisesti jossain määrin eri tavoin kuin muut rakennusmateriaalit. Suuriin, korkeisiin tiloihin voidaan rakentaa puusta akustisia seinäpintoja, joiden akustisia ominaisuuksia voidaan muokata pintoja jyrsimällä, mikä vähentää äänen haitallista heijastumista.

Jokitulppo muistuttaa, että tilojen akustiset olosuhteet huomataan useimmiten vasta ongelmatilanteissa. Monissa suurissa tiloissa ääni herkästi puuroutuu ja voi olla vaikea keskittyä keskusteluun. Lattiapinnat voivat olla myös äänen suhteen liian kovia siten, että tuolien liikuttelu tuottaa epämiellyttävän kovia ääniä. Niin ikään ei toivotut äänet voivat kulkeutua rakenteiden liitosten tai ilmanvaihtokanavien kautta. Nämä edellä kuvatut ääniongelmat voitaisiin ratkaista kuitenkin jo suunnitteluvaiheessa.

- Kun aistimaailmamme on kokonaisuus, materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa suoraan ihmisten hyvinvointiin. Jos tila tuntuu hyvältä, silloin useimmiten akustiikkakin on kunnossa. Olennaista on tunnistaa ääniteknisen suunnittelun tarpeet ja tuoda teknistä asiantuntemusta mukaan rakennusprojekteihin.

Puutuoteteollisuudelle Jokitulppo heittää haasteen: Teollisuuden tulisi kehittää valmiita akustisia tyyppiratkaisuja, mikä helpottaisi suunnittelijoiden työtä.

Kuva: Mikko Auerniitty
Tuupalan koulu


Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee parhaita puualan toimintatapoja ja trendejä Suomessa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaisia puualan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka lisäävät puualan kilpailukykyä ja tekevät kattavasti tunnetuksi suomalaista osaamista. Artikkelit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu ympäristöministeriön Puurakentamisen toimintaohjelmasta.