Olet täällä

Ajan tasalla Veljekset Vaara Oy

Veljekset Vaaran jalostustoiminta nykyisessä muodossaan alkoi Tervolan pitäjässä vuonna 1978, kun veljekset Jussi, Jorma ja Pentti päättivät ryhtyä yrittäjiksi. Tätä ennen heidän isänsä ja isoisänsä olivat jo pyörittäneet sahaustoimintaa Tervolassa, mutta isän ennenaikaisen poismenon johdosta pojat siirtyivät höyläysyrittäjiksi jo nuorella ikää. ”Pitäkää terä kunnossa ja sahatkaa ihmisten puut hyvin ja tarkoin, niin säilyy hyvä maine”, näin kuului aikanaan isoisän ohje, ja tämä ajatus mielessä on sahaustoimintaa pyöritetty Tervolassa jo useamman vuosikymmenen ajan.

Nykyisin yritys on merkittävä työllistäjä Lapissa ja yritys jalostaa puuta enemmän kuin koskaan ennen. Vaikka yrityksen käytössä on modernia teknologiaa, se ei ole poistanut yrityksen selkärankaa – isoisän työmoraalia. Se takaa tuotteiden korkean laadun. Reilun vuoden ajan Veljekset Vaara on toiminut konsernina, sillä puunhankintaan ja metsäpalveluihin keskittyvä Vaaran Metsä Oy perustettiin tukemaan sahaustoimintaa. Tulevaisuus näyttää Veljekset Vaara Oy:lle muutenkin valoisalta ja uusi sukupolvi on jo ottanut vastuuta yrityksen toimintojen pyörittämisessä.

Puun käyttöön tai puurakentamiseen liittyvä ajankohtainen asia, jonka toivoisitte nousevan julkiseen keskusteluun?

Toivomme, että puunkäytön vastuullisuus nousisi entistäkin enemmän julkiseen keskusteluun. Erilaisten sertifiointien, kuten PEFC:n sekä FSC:n tietoisuutta voitaisiin suuren yleisön silmissä lisätä. Kuluttajat törmäävät arjessaan näihin logoihin lähes päivittäin. Harva kuitenkaan tietää, mitä kyseiset merkit oikeasti tarkoittavat, ja mitä vaatimuksia tällaisen sertifioinnin saamiseksi on ylipäänsä olemassa.

Toinen asia, joka olisi hyvä nostaa, on puurakentamisen ekologisuus. Kun metsää kasvatetaan vastuullisesti, ovat ne lähes loputon raaka-aineiden lähde. Puurakentaminen on myös teko ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, sillä puu sitoo ilman hiilidioksidia ja sahatavaran valmistuminen hoituu pitkälti uusiutuvalla energialla.

Puun käyttöön tai puurakentamiseen liittyvä haaste, joka yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa tulisi ratkaista?

Yhteistyöllä muiden saman alan toimijoiden kanssa tulisi pyrkiä parantamaan puualan imagoa kuluttajien silmissä. Yritykset puualalla ovat perinteisesti olleet monia sukupolvia kattavia perheyrityksiä, kuten myös meillä Veljekset Vaaralla on ollut. Tämän tyyppisessä yrityskulttuurissa on kuitenkin varjopuolensa; Mielikuva omasta yrityksestä sekä koko toimialasta saattaa olla vuosien saatossa muotoutunut sellaiseksi, joka on aivan muuta kuin millaisena ulkopuoliset sen näkevät, eikä näin ollen nähdä tarvetta uudistumiselle. Eletään tavallaan omassa ”kuplassa”, eikä tarkkailla mitä ympärillä tapahtuu. Tarvitaan siis ajattelua ”laatikon ulkopuolelta” ja tuoreita ideoita, jotta toimintaa voidaan jatkuvasti kehittää entistä paremmaksi ja tuottavammaksi. Tämä on myös tärkeässä roolissa, kun halutaan parantaa kuluttajille muodostunutta kuvaa puualasta, joka on tällä hetkellä vanhahtava ja jäykkä. Puualan imagon parantumisella on todennäköisesti myös positiivisia vaikutuksia etenkin nuorten kiinnostukseen alaa kohtaan, niin kuluttajina kuten myös potentiaalisina työntekijöinä. Parhaiten kehitystyö kohti parempaa puualan imagoa ja tehokkaampaa tuotantoa tapahtuu yhteistyössä muiden samalla alalla toimivien yritysten kanssa. Puualan haasteena on kannattavuuden ylläpito ja vanhahtava imago. Ala voisi yhteisesti lähteä muuttamaan näitä asioita.

Miksi koette tärkeäksi/haluatte olla mukana Puuinfon toiminnassa?

Puuinfo on erinomainen mahdollisuus lisätä kotimaisen, vastuullisesti kasvatetun ja jalostetun, puun käyttöä sekä parantaa tietoisuutta puun ominaisuuksista. Puulla on valtava määrä erilaisia käyttömahdollisuuksia ja sen rooli rakentamisessa tulee yhä kasvamaan. Puuinfo tarjoaa mahdollisuuden tutustua näihin lukuisiin vaihtoehtoihin, ja saada ihmiset pohtimaan, voisiko puu olla vaikkapa oman talon valmistusmateriaali. Kuten yllä on todettu, puualan imagoa täytyy pystyä parantamaan. Tässä Puuinfo on tärkeässä roolissa yrityksiä yhdistävänä tekijänä sekä puualan näkyvyyden lisääjänä. Koemme Puuinfon työn olevan tärkeää ja tuloksellista niin alan näkyvyyden lisäämisessä kuin tiedon levittämisessä puun ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin liittyen.

Tutustu tarkemmin ja lue lisää:


Tämä artikkeli on osa Puuinfossa julkaistavaa alan yritysten esittelysarjaa. Sarja esittelee Puuinfon toiminnassa mukana olevia jäsen- ja kumppaniyrityksiä, näiden toimintaa ja ajatuksia puun käytön ja puurakentamisen edistämisestä.