Olet täällä

Ajan tasalla FM-Haus Oy

FM-Haus Oy on vuonna 1996 perustettu innovatiivinen perheyritys, joka on tullut tunnetuksi Mestarihallien rakentajana. FM-Haus Oy:llä on yli 2000 tyytyväistä asiakasta ympäri Suomea. Nyt tuotteita kehitetäään vastaamaan paremmin tulevaisuuden tilaratkaisun ja rakentamisen tarpeita. Tuotantotilat sijaitsevat Jokioisilla, valtatie 10:n varrella. FM-Haus työllistää 80 rakentamisen ammattilaista kirvesmiehistä laatoittajiin, sähkömiehistä ja lvi-asentajista suunnittelijoihin.

Puun käyttöön tai puurakentamiseen liittyvä ajankohtainen asia, jonka toivoisitte nousevan julkiseen keskusteluun?

Me FM-Hausilla ymmärrämme, että meillä on vain tämä yksi maapallo ja kaikkien on pidettävä siitä huolta. Haluamme olla ratkaisemassa tulevaisuuden rakentamiseen liittyviä haasteita ja luomassa parempaa huomista tuleville sukupolville. Siksi teemme tilaa, joka on rakennettu puusta. Puu on ainoa 100 prosenttisesti uusiutuva rakennusmateriaali ja siksi ainoa taloudellisesti ja ympäristön kannalta aidosti kestävä ratkaisu. Puu mahdollistaa hengittävät, terveelliset ja sisäilmaystävälliset tilat. Mielestämme jokaisella on oikeus terveellisiin tiloihin. Toivoisimmekin, että julkinen keskustelu puun monipuolisista mahdollisuuksista tulevaisuuden rakentamisessa ja tietoisuus ainutlaatuisena, uusiutuvana materiaalina lisääntyisi.

Puun käyttöön tai puurakentamiseen liittyvä haaste, joka yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa tulisi ratkaista?

Kentällä meille tulee jonkin verran vastaan mielikuvaa, että puurakentaminen olisi kalliimpaa kuin esimerkiksi vastaava betonirakentaminen. Puurakentamisen hyödyt terveellisyyden ja ympäristön kannalta on selkeästi sisäistetty. Kuitenkin käsitys siitä, että puusta rakentaminen olisi kallista ja kalliimpaa kuin muut vaihtoehdot, istuu ilmeisen tiukassa. Tätä mielikuvaa toivoisimme, että pystyttäisiin yhteistyössä muuttamaan. Muita havaittuja virheellisiä mielikuvia on, että puu ei olisi paloturvallinen materiaali tai se, että puu ei taivu näyttäviin rakennusratkaisuihin. Hyvänä esimerkkinä puun monipuolisuudesta voidaan mainita esimerkiksi Oodi sekä Löyly, jonka Time-lehti nimesi vuonna 2018 yhdeksi maailman sadasta parhaasta nähtävyydestä.

Miksi koette tärkeäksi/haluatte olla mukana Puuinfon toiminnassa?

Haluamme olla mukana Puuinfon toiminnassa, koska käyttämämme rakennusmateriaali on puu. Puuinfon toiminnan tavoitteena on kasvattaa kotimaisten puutuotteiden kysyntää ja käyttöä ja onkin luonnollista, että haluamme olla mukana tämän tavoitteen saavuttamisessa. Haluamme olla itsekin jakamassa tietoa puupohjaisista ratkaisuista, sekä edistää puurakennushankkeiden toteutumista. Puuinfo tuottaa myös meille tärkeää ja hyvää materiaalia puurakentamisen eduista ja hyödyistä. Puuinfon järjestämät tilaisuudet ovat herättäneet valtakunnallisesti laajaa kiinnostusta ja meille on tärkeää olla myös näissä mukana viestimässä puun mahdollisuuksista. Meille on tärkeää edistää myös puualan toisen ja kolmannen asteen koulutusta Suomessa. Teemme jo nyt tiivistä yhteistyötä sekä ammatillisen koulutuksen että korkeakoulutuksen kanssa. Samoin Puuinfo pitää koulutuksen lisäämistä yhtenä kärkiteemoista ja tätä viestiä sekä edunvalvontatyötä voimme olla yhdessä viemässä eteenpäin.

Tutustu tarkemmin ja lue lisää:

https://fm-haus.fi/
https://www.facebook.com/fmhaus/
https://www.instagram.com/fmhaus/

 


Tämä artikkeli on osa Puuinfossa julkaistavaa alan yritysten esittelysarjaa. Sarja esittelee Puuinfon toiminnassa mukana olevia jäsen- ja kumppaniyrityksiä, näiden toimintaa ja ajatuksia puun käytön ja puurakentamisen edistämisestä.