Olet täällä

Ulkoverhous

Puu on ollut vuosikymmenien ajan suosituin ulkoverhousmateriaali Suomessa. Suosion syitä ovat mm. ulkonäkö, ekologisuus, helppo rakennettavuus ja uusittavuus. Puuverhousta suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee ottaa huomioon muutama perusvaatimus, että verhous kohtuullisin kustannuksin kestäisi suunnitellun käyttöiän. Tältä sivulta saat tietoa laatu-ulkoverhouksesta ja sen tekemisestä.

Puu on oikein käytettynä pitkäikäinen ja toimiva ulkoverhousmateriaali. Julkisivuverhoukseen suositellaan käytettäväksi kuusta, männyn sydänpuuta, lehtikuusta, lämpökäsiteltyä kuusta tai mäntyä. Verhouslautojen suositellut paksuudet vaihtelevat välillä 23 - 28 mm. Paksumpi verhouslauta kestää paremmin kosteuden vaihteluja.

Erittäin hyvä vaihtoehto on käyttää teollisesti pohjamaalattua ulkoverhouslautaa, jolloin verhouslautojen pinta on suojassa sateelta ja UV-säteilyltä alusta asti. Puujulkisivun teolliset pintakäsittelyt takaavat hallitut ja optimaaliset maalausolosuhteet kosteuden, lämpötilan ja puhtauden kannalta. Oikeaoppinen ja -aikainen huoltomaalaus on ehdoton edellytys puu-ulkoverhouksen pitkäaikaiskestävyydelle.

Hyvin suunniteltu, tehty, pintakäsitelty ja huollettu puujulkisivu kestää kymmeniä vuosia, Suomessa on lukuisia esimerkkejä jopa yli 100 vuotta vanhoista, edelleen hyväkuntoisista puujulkisivuista.

Esitetyillä perusvaatimuksilla tavoitellaan julkisivuverhoukselle 10–15 vuoden uudelleenkäsittelyväliä, paremmilla vaatimuksilla jopa pidempää. Teolliset pintakäsittelyt takaavat hallitut ja optimaaliset maalausolosuhteet kosteuden, lämpötilan ja puhtauden kannalta. Oikeaoppinen ja -aikainen huoltomaalaus on ehdoton edellytys puu-ulkoverhouksen pitkäaikaiskestävyydelle.

Toimivan ja pitkäikäisen ulkoverhouksen kestävyyden kannalta tärkeää on:

 • ulkoverhouslauta on riittävän paksu (suositus > 25 mm)
 • käytä teollisesti pohjamaalattua verhouslautaa
 • puun laatu on mahdollisimman hyvä (mieluiten kuusi tai männyn sydänpuu)
 • asennettava ja pintakäsiteltävä ulkoverhouslauta on riittävän kuivaa (kosteus < 18 %)
 • käytä päätypontattuja ja sormijatkettuja verhouslautoja
 • huolehditaan ulkoverhouksen rakenteellisesta suojauksesta, esim. räystäät ja verhouksen alalaidan riittävä etäisyys maasta (suositus > 500 mm)
 • vältetään mahdollisuuksien mukaan ulkoverhouslautojen jatkoksia ja säälle alttiita verhouslautojen suojaamattomia päitä
 • suojataan puun liitokset ja jatkokset, mieluiten myös kiinnityskohdat
 • puuverhous pääsee kastuttuaan vapaasti kuivumaan, eikä sadevesi pääse imeytymään rakenteisiin (viistot pinnat, tippanokat, suojapellitykset)
 • jätä ulkoverhouksen taakse noin 22…25 mm alhaalta ylös avoin tuuletusrako
 • asennukset, kiinnitykset ja pintakäsittelyt on tehty huolellisesti 
 • toimivat ikkunoiden vesipellit ja listoitukset / vuorilaudat
 • tee verhouksen alareunaan tippanokakka
 • toimivat sadevesikourut ja syöksytorvet
 • räystäiden leveys vähintään 300 mm, mieluummin 600 mm
 • ulkoverhous tarkastetaan, korjataan ja huolletaan riittävän usein

Pysty- ja vaakaverhous

Pystyverhouksessa käytetään muotoon höylättyjä puoli- tai täyspontilla varustettuja verhouslautoja. Näitä ovat lähinnä UTS- ja UYS-lautaprofiilit. Myös UTV-profiili sopii pystyverhoukseen. Vaakaverhouslaudat ovat muotoon höylättyjä puoli- tai täyspontillisia vaakasuuntaiseen ulkoverhoukseen tarkoitettuja lautoja. Näitä ovat lähinnä UTV-, UYV-, UTK- ja UYL-lautaprofiilit. Viimemainittu UYL-verhouslauta on tarkoitettu ns. limilaudoitukseen.

Teollisesti maalatut ulkoverhouslaudat

Käyttämällä valmiiksi teollisesti pohjamaalatut ulkoverhouslautoja vähennät kustannuksia työmaalla. Pohjamaalaus suojaa osaltaan jo työn aikana verhousta sateelta ja auringonvalolta sekä nopeuttaa maalaustöitä, koska verhouksen asennuksen jälkeen voidaan siirtyä suoraan pintamaalaukseen. Teollinen pohjamaalaus suoritetaan hallituissa olosuhteissa 60 tunnin sisällä höyläyksestä ja hienosahauksesta. Maalauksessa on otettu huomioon niin materiaalin kosteus kuin maalaus- ja kuivauslämpötilat. Ulkoverhouslautoja saa myös tilauksesta täysin valmiiksi maalattuna.

Teollisen pohjamaalauksen edut:

 • kustannustehokkuus
 • pohjamaalaus on tehty kuivissa ja hallituissa olosuhteissa
 • rakentaminen paikan päällä nopeutuu
 • pohja- ja pintamaalauksen laatu paranee ja huoltomaalausväli pitenee
 • vältät välivarastointivirheet

Ulkoverhouslautojen profiilit,mitat ja laatuvaatimukset 

Lisätietoa Puu-ulkoverhousesitteestä ja teknisestä tiedotteesta: Pitkäikäinen puujulkisivu.