Olet täällä

Terassi

Perusohjeet terassin rakentamiseen

Tämän päivän terasseihin liittyy paljon haaveita; halutaan tilaa, toiminnallisuuttaja tyylikästä ulkonäköä. Terassilla viihdytetään vieraita ja pidetään perhejuhlia. Ei siis ole ihan sama, miltä terassilauta näyttää. Uusissa terassilaudoissa on huomioitu myös asennuksen helppous ja kiinnityksen huomaamattomuus.

Tältä sivulta löydät ideoita ja ohjeita erilaisten terassien rakentamiseen, käytettäviin materialeihin, kiinnitykseen, pintakäsittelyyn ja huoltoon.

Muista tarkistaa rakennuslupaa koskevat asiat jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kunnan rakennusvalvonnasta.

Terassin suunnittelu ja mitoitus

Terassin rakentamiseen liittyvät piirustukset, ohjeet ja materiaaliluettelon löydät sivun oikeasta reunasta.

Kestopuuteollisuus ry:n terassin mitoitusohjeen avulla voit suunnitella terassin mitat ja tukirakenteet. Ohje auttaa laskemaan terassirungossa tarvittavien tukipalkkien ja perustusten määrät, sekä niiden etäisyydet toisistaan.

Perustukset

Terassi kannattaa yleensä tehdä tuulettuvaksi rakenteeksi, mutta se voidaan tehdä myös maanvaraisiksi hiekkapedille. Ennen perustusten tekoa kannattaa selvittää rakennuspaikan routasyvyys. Routasyvyydestä maakunnittain löytyy lisää tietoa Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Tietoa terassin eri perustamisvaihtoehdoista löydät Kestopuuteollisuus ry:n sivuilta. Oppassa on esitelty erilaiset terassin perustamisvaihtoehdot ja niiden sopivuus eri maaperäoloihin.

Terassilaskuri

Terassin materiaalitarpeiden laskemiseen löytyy erilaisia laskureita. Laskureilla voit arvioida puutavaran ja kiinnikkeiden menekin. 

Materiaalivaihtoehdot

Ulkokäytössä puu joutuu alttiiksi erityisesti kosteudelle ja auringon ultraviolettisäteilylle. Piharakenteiden perustuksissa puu joutuu kosketuksiin myös maan ja betonin kanssa. Terassin rakentamisessa suositellaan käytettäväksi painekyllästettyä ja/tai lämpökäsiteltyä puutavaraa, jotka antavat tavallista puutavaraa pitkäaikaisemman suojan säätilan vaihteluja ja lahoa vastaan. Viime vuosina perinteisten puumateriaalien rinnalle on tullut koko joukko uusia puupohjaisia tuotteita. 

Oikein pintakäsiteltynä myös tavallinen puutavara soveltuu piharakentamiseen etenkin katetuissa tiloissa ja kohteissa, joissa rakenteet pääsevät esteettä kuivumaan. Painekyllästettyä ja lämpökäsiteltyä puutavaraa kannattaa käyttää, kun kohde on jatkuvasti alttiina säärasituksille kuten avoterasseissa. Suoraan maakosketukseen soveltuu parhaiten A-luokan painekyllästetty puutavara. Terassin rakenteissa voi painekyllästettyä ja lämpökäsiteltyä puuta yhdistää keskenään.

Kiinnitys

Käytä lämpökäsitellyn ja painekyllästetyn puutavaran kiinnitykseen ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä. Erityisen tärkeää on, että yhdessä käytettävät kiinnikkeet, ruuvit ja naulat ovat kaikki samaa materiaalia. Tutustu myös 

Pintakäsittely

Puutavara, myös painekyllästetty ja lämpökäsitelty, harmaantuu ulkokäytössä auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Harmaantumista voidaan ehkäistä ja puun väri palauttaa uv-suojan antavalla pintakäsittelyllä. Puun pintakäsittelyyn soveltuvat puuöljyt, kuultavat ja peittävät puunsuojat sekä ulkokäyttöön tarkoitetut maalit. Homekasvu voidaan ehkäistä käsittelemällä pinta homeenestoaineella. Ilman, maalin ja maalattavan pinnan tulee olla vähintään + 5 C ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 % pintakäsittelyn ja kuivumisen aikana. Pintakäsittelyaine tulee valita käyttökohteen mukaan. Lue pintakäsittelyainevalmistajan ohjeet ennen käsittelyä. Valinnassa saa apua maaleja ja puunsuojaaineita myyvistä liikkeistä. Painekyllästetyn puun pintakäsittelyssä on kiinnitettävä huomiota siihen, että käsiteltävä puu on riittävän kuivaa. Keväällä rakennettu terassi on riittävän kuivaa pintakäsiteltäväksi loppukesällä. Jos rakennustyö ajoittuu kesään tai syksyyn, kannattaa pintakäsittely tehdä vasta seuraavana kesänä. Lämpökäsitelty puupinta suositellaan pintakäsiteltäväksi heti jo asennuksen yhteydessä. Pintakäsittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota katkaisupintojen käsittelyyn, koska puu imee kosteutta luontaisesti eniten kappaleen päistä pituussuunnassa. Jos tuotteet käsitellään ennen asennusta, on kiinnityskohdat suojattava erikseen pintakäsittelyaineella asennuksen jälkeen.

Huolto

Terassin hoidossa on tärkeää vuosittainen huoltokäsittely. Puhdista pinta säännöllisesti pölystä ja irtoavasta aineksesta. Tee tarvittaessa uusintapintakäsittely pintakäsittelyainevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Katso myös Svenskt Trän julkaisemat videot terassin rakentamisesta. (Puuinfon suomenkieliset oppaat pohjautuvat ruotsalaisen sisarorganisaation aineistoihin).