Olet täällä

Pientalot

Näille sivuille on koottu tiivis esitys pientalohankkeen toteutuksesta ja pyritty antamaan ohjeita, miten asioita on hyvä hoitaa ja mihin kannattaa eri asioissa kiinnittää huomiota. Toivomme sen auttavan hankkeen läpiviennissä.

Oman pientalon toteuttaminen on suomalainen unelma, jonka vuosittain kymmenestä viiteentoista tuhatta perhettä toteuttaa. Tehtävä ei siis ole mahdoton, mutta se voi olla haasteellinen ja jopa raskas. Pientalohankkeeseen liittyy periaatteessa kaikki samat asiat kuin moneen laajempaankin kohteeseen. Erona on, että pientaloa rakennuttaa tavallisesti rakentamisasioissa täysi maallikko ilman aikaisempaa kokemusta.

Hankkeeseen ryhtyvää saattaa hämmentää tarjonnan runsaus. Talon voi tehdä lukemattomalla tavalla alkaen omatoimisesta rakentamisesta aina kokonaan valmiin talon ostoon. Tällä valinnalla ei kuitenkaan kannata pitää kiirettä heti hankkeen alussa. Tärkeintä on miettiä ensin, minkälainen talo vastaa perheen tarpeita ja vasta sitten, miten se on järkevää toteuttaa.

Miten tahansa talon teetkin, heti alussa on tärkeä hahmottaa riittävän tarkasti, minkälainen kokonaisuus pientalohanke on. Tällöin tietää, mihin on ryhtymässä, mitä kaikkea matkalla tulee vastaan, mitä se maksaa ja kuinka kauan koko projekti tavallisesti kestää. Huolellinen ennakkosuunnittelu ja sitä seuraava asioiden hallinta auttavat välttämään pahimmat karikot ja yllätykset, suhteuttamaan vastaan tulevat asiat osaksi kokonaisuutta ja jaksamaan viedä hankkeen läpi onnelliseen loppuun.

Pientalohanke on jaettu tässä seuraaviin vaiheisiin:

Puurakentamisen suunnitteluohjeita ja –apuvälineitä löytyy Rakentaminen-osiosta.  Pientalorakentajan perustieto -ohje kokonaisuudessaan on liitteenä.

Helsinki-pientalo omatoimirakentajille

Pientalorakentaminen Helsingissä ja taajamissa tapahtuu entistä pienemmille tonteille.  Helsingin rakennusvalvontaviraston aloitteesta ja kaupunkisuunnitteluviraston innostuttua asiaan käynnistettiin vuonna 2006 suunnittelukilpailu tarkoituksena laatia tiiviiseen pientaloympäristöön soveltuvia, massaltaan pieniä ja yksinkertaisia, mutta asuttavuudeltaan hyviä sekä kohtuuhintaisia tyyppitaloja. Talotyypin suunnittelijaksi valittiin Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy. Helsinki-pientalo omatoimirakentajille -hankkeen  mahdollisti SPY ry:n ja Puuinfo Oy:n osallistuminen projektiin.

Helsinki-pientalo yleispätevä kerrosalaltaan 120–165 neliömetrin kokoinen omakotitalon perusmalli yli 300 m2 suuruisille tonteille. Talolla on kodikas, vähäeleinen ja omaleimainen arkkitehtuuri. Se on kaupunkitalo, jolla on yksinkertaisen selkeä hahmo. Helsinki-pientalo on kaupunkimaiseen asumiseen tarkoitettu jokamiehen talo valmistalotarjontaan ja omatoimiseen rakentamiseen. Rakennus sopii uusille alueille ja vanhojen alueiden täydennysrakentamiseen.

Helsinki-pientalo on suunniteltu siten, että se voidaan sijoittaa yhdeltä tai kahdelta sivultaan lähelle tontin rajaa ja katua. Tällöin piha-alue jää mahdollisimman suureksi. Rakennukseen voi liittää myös lasikuistin ja kellarin. Rakennuksen koko voidaan sovittaa tontin rakennusoikeuteen rakennusta pidentämällä, jolloin kattokulma ja rakennuksen päätymuoto säilyy aina samanlaisena. Sisäänkäynti on lähes kaikissa talotyypeissä mahdollista sijoittaa rakennuksen pitkälle sivulle tai päätyyn, mikä helpottaa rakennuksen sovittamista erilaisille tonteille. Talon pariksi on suunniteltu talousrakennus, joka voidaan toteuttaa tarpeen mukaan autotallina, -katoksena tai vaikkapa pihasaunana.

Voit ladata Helsinki-pientalon suunnitelmapaketteja tältä sivulta. Suunnitelmapakettiin sisältyy rakennuksen pää-(rakennuslupa-) piirustukset sekä työpiirustukset detaljeineen. Talokohtaiset suunnitelmapaketit voi ladata liitetiedostoista.