Olet täällä

Pientalorakentajan perustieto

Näille sivuille on koottu tiivis esitys pientalohankkeen toteutuksesta ja pyritty antamaan ohjeita, miten asioita on hyvä hoitaa ja mihin kannattaa eri asioissa kiinnittää huomiota. Toivomme sen auttavan hankkeen läpiviennissä.

Oman pientalon toteuttaminen on suomalainen unelma, jonka vuosittain kymmenestä viiteentoista tuhatta perhettä toteuttaa. Tehtävä ei siis ole mahdoton, mutta se voi olla haasteellinen ja jopa raskas. Pientalohankkeeseen liittyy periaatteessa kaikki samat asiat kuin moneen laajempaankin kohteeseen. Erona on, että pientaloa rakennuttaa tavallisesti rakentamisasioissa täysi maallikko ilman aikaisempaa kokemusta.

Hankkeeseen ryhtyvää saattaa hämmentää tarjonnan runsaus. Talon voi tehdä lukemattomalla tavalla alkaen omatoimisesta rakentamisesta aina kokonaan valmiin talon ostoon. Tällä valinnalla ei kuitenkaan kannata pitää kiirettä heti hankkeen alussa. Tärkeintä on miettiä ensin, minkälainen talo vastaa perheen tarpeita ja vasta sitten, miten se on järkevää toteuttaa.

Miten tahansa talon teetkin, heti alussa on tärkeä hahmottaa riittävän tarkasti, minkälainen kokonaisuus pientalohanke on. Tällöin tietää, mihin on ryhtymässä, mitä kaikkea matkalla tulee vastaan, mitä se maksaa ja kuinka kauan koko projekti tavallisesti kestää. Huolellinen ennakkosuunnittelu ja sitä seuraava asioiden hallinta auttavat välttämään pahimmat karikot ja yllätykset, suhteuttamaan vastaan tulevat asiat osaksi kokonaisuutta ja jaksamaan viedä hankkeen läpi onnelliseen loppuun.

Pientalohanke on jaettu tässä seuraaviin vaiheisiin:

Puurakentamisen suunnitteluohjeita ja –apuvälineitä löytyy Rakentaminen-osiosta.  Esimerkiksi kirjassa Avoin puurakennusjärjestelmä – paikalla rakentaminen on esitetty hyvin käytännönläheisiä työohjeita.

Pientalorakentajan perustieto -ohje kokonaisuudessaan on liitteenä.