Olet täällä

Hyvä tietää puun käytön ympäristövaikutuksista

Rakennusmateriaalin valinnalla voi hillitä ilmastonmuutosta. Tällä sivulla on perustietoa siitä, miten käyttämällä puuta rakentamisessa voi pienentää hiilijalanjälkeä.

Ilmastonmuutos, mitä minä voin tehdä?

Materiaalivalinnoillamme on huomattava vaikutus ilmaston lämpenemisen keskeiseen syyhyn: kasvihuonekaasupäästöihin. Merkittävin näistä kasvihuonekaasuista on hiilidioksidi CO2, joka syntyy hiilipitoisten tuotteiden palamistuotteena ja vähenee kasvien, pääasiassa puiden yhteyttäessä.

Omasta kulutuksesta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen mittaamiseksi on kehitetty mittari, hiilijalanjälki, joka kertoo, kuinka suuren ilmastorasituksen luonnolle omat valintamme aiheuttavat.

Käyttämällä puuta esim. rakentamisessa, sisustamisessa ja kalusteissa saavutetaan merkittävä pienennys omaan hiilijalanjälkeen.

Rakennusmateriaalin valinnalla voimme hillitä ilmaston lämpenemistä.

Pienennä hiilijalanjälkeäsi – rakenna puusta

Puun käyttö on vaikutusmahdollisuutesi ilmaston lämpenemistä vastaan:

 • Puu varastoi hiiltä koko elinkaarensa ajan ja kierrätettynä vielä pidempäänkin. Puutuotteet ovat tehokas keino jatkaa sitoutuneen hiilen varastointia.
 • Puu korvaa tuotteita, jotka aiheuttavat CO2-päästöjä.
 • Puuhun varastoitunut energia otetaan talteen tuotteen elinkaaren lopussa. Puu voidaan käyttää energiatuotannossa, jossa se korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
 • Käyttämällä puuta tuetaan metsien hoitoa, lisätään hiilinieluja (kasvavia hiilivarastoja) ja otetaan ilmakehästä talteen enemmän hiilidioksidia.
 • Puulla on ainutlaatuinen kyky imeä ilmakehästä hiilidioksidia ja varastoida sitä.

Kiinnitä huomiota valitsemasi materiaalin aiheuttamiin päästöihin

Valitsemalla tuotteiden materiaaliksi puun vähennät ilmasta hiilidioksidia. Mikä ympäristön kannalta vieläkin tärkeämpää, näin myös jätät käyttämättä uusiutumattomia, fossiilisia polttoaineita kuluttavia ja hiilidioksidia tuottavia materiaaleja.

Esim. ulkoseinän materiaalien tuottamat hiilidioksidipäästöt seinäneliötä kohden (koko rakenne). Puu sitoo hiilidioksidia, muut materiaalit tuottavat sitä

 

Happi vapautuu, hiili (C) jää puuhun

Puu muodostuu hiilidioksidista ja vedestä, energia tulee auringonvalosta. Kasvavat puut imevät ilmakehästä hiilidioksidia ja muuttavat sen fotosynteesin avulla hiilihydraateiksi. Samalla vapautuu happea.

Puihin karttuva hiilivaranto on pois ilmakehästä niin kauan kuin puu elää ja puusta valmistettuja puutuotteita käytetään.

Puun valitseminen vähentää hiilidioksidia

Puusta noin puolet on hiiltä. Sen voit laskea CO2:ksi yksinkertaistetulla kaavalla: Sitoutunut CO2 = 2 x puun paino

Esimerkki: Olet rakentamassa n. 150 m2 omakotitaloa, jonka laudat ja muu puumateriaali painavat yhteensä 15 000 kg (30 m3). Materiaalin sitoma hiilidioksidimäärä on tällöin noin 30 000 kg.

Valitsemalla talosi rakennusmateriaaliksi puun, säästämäsi hiilidioksidivaikutus on sama kuin matkustamalla

 • autolla: 187.500 kilometriä
 • linja-autolla: 375.000 – 750.000 kilometriä
 • junalla: 187.500 – 750.000 kilometriä
 • lentokoneella: 120.000 – 300.000 kilometriä

Eri liikennevälineiden hiilidioksidipäästöt, lähde: Euroopan komissio

Käytä vain kotimaista tai sertifioitua puuta

Metsäkato tropiikissa on yksi merkittävimmistä hiilidioksidia ilmakehään lisäävistä tekijöistä. Metsäsertifiointi on vapaaehtoinen keino metsänhoidon kestävyyden todentamiseksi ja edistämiseksi. Suomessa aina kestävä valinta on käyttää kotimaista puuta.

Ero metallin ja puun välillä on vielä suurempi: Kantava rakenteellinen palkki, 6 metriä (3kN/m, R30)

Puussa on paljon syytä:

 • Puu on ainoa luontaisesti uudistuva ja yksi vanhimmista rakennusmateriaaleista.
 • Puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan: Euroopassa metsien vuotuinen kasvu ylittää vuotuiset hakkuut. Suomessa vuotuiset hakkuut ovat keskimäärin 65–70% puuston vuotuisesta kasvusta.
 • Puu on hiilidioksidineutraali materiaali, joka syntyy vedestä sekä hiilestä (hiilidioksidista).
 • Puutuotteet toimivat hiilivarastoina. Puu sitoo noin tuplasti painonsa verran hiilidioksidia.
 • Kotimainen puu tulee läheltä ja se on kevyttä. Kuljetusten osuus puutuotteiden tuotannon energiankulutuksesta on vain noin 2–3 %.
 • Puun jalostaminen vaatii vähän energiaa. Se voidaankin luokitella matalan energian rakennusmateriaaliksi. Kaikki tarvittava energia voidaan tuottaa hiilidioksidineutraalisti tuotannossa syntyvästä energiajakeista.
 • Puuperäinen jäte käytetään biopolttoaineena ja sillä voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
 • Puu on biohajoavaa ja voidaan palauttaa käytön jälkeen luonnon kiertokulkuun, jossa se palauttaa hiilidioksidia ja vettä.
 • Puu on luonnollinen osa jokapäiväistä elämäämme.

Lue lisää ympäristö- ja resurssitehokkuudesta: