Olet täällä

Aita

Aita rajaa ja viimeistelee

Aitojen suunnittelu on osa pihasuunnittelua siinä missä istutusten ja rakennustenkin suunnittelu. Aidoille on monta syytä, monta tarvetta ja sen mukaisesti myös useita vaihtoehtoja. Siisti aita antaa talosta ja pihapiiristä viimeistellyn vaikutelman. Perinteisesti lauta-aidat ovat suhteellisen matalia ja niitä käytetään lähinnä tontin rajojen merkitsemiseen. Rivitaloalueilla ja tiheästi asutuilla omakotitaloalueilla, joissa tontit ovat pieniä, on perusteltua käyttää korkeampia aitoja estämään näkyvyyttä kuisteille ja puutarhoihin.

Aidan tulee sopia ympäristöön niin tyyliltään kuin väreiltäänkin. Uusilla alueilla saattaa olla suosituksia ja määräyksiä siitä, kuinka tontin aitaus tulee tehdä. Värien ja materiaalien suhteen on ehkä jo kaavoitusvaiheessa laadittu kokonaissuunnitelma, jossa pyritään luomaan alueelle yhtenäinen ilme.

Tonttikokojen pienentyminen on lisännyt sekä aitaamistarvetta että vaatimuksia, jotka kohdistuvat aidan ulkonäköön ja viimeistelyyn. Aidan suunnittelu tulee tehdä jo uudisrakennuksen suunnittelun yhteydessä ja sen rakentaminen on käsitettävä osaksi rakennushanketta. Tontin aitaaminen yhtenäistää kadun varren näkymää silloinkin, kun talot ovat hyvin erilaisia ja eri aikoina rakennettuja. Pergoloilla ja istutusritilöillä yhdessä aitojen kanssa voidaan pihapiirin rakennukset liittää toisiinsa ja luoda viihtyisä asuinympäristö.

Aitalautoja löytyy valkoiseksi pohjamaalattuja. Niiden käyttöikä pitenee huomattavasti, kun maalaat aidan vielä haluamallasi värisävyllä mahdollisimman pian.

Tällä sivulta löydät ideoita, malleja ja ohjeita puusta rakennettavan aidan tekemiseen.

Ota yhteyttä rakennusvalvontaviranomaiseen

Ennen kuin ryhdyt aidan rakentamiseen, selvitä, tarvitaanko aidalle rakennuslupa. Jos rakennuspaikka sijaitsee asemakaavoitetulla alueella, aidan rakentamiseen tarvitaan yleensä lupa. Vaikka asemakaavaa ei olisikaan, saattaa rakennusvalvontaviranomainen vaatia rakennusluvan, ainakin jos kyseessä on korkea näkösuoja-aita tai jos aitaa ollaan rakentamassa naapuritontin rajalle tai sen lähelle.

Perustukset ja tolppien kiinnitys

Aidan perustamistapa riippuu maaperän laadusta, aidan rakenteesta ja korkeudesta. Tapoja on useita.

Ennen perustusten tekoa kannattaa selvittää rakennuspaikan routasyvyys. Routasyvyydestä maakunnittain löytyy lisää tietoa Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Materiaalin valinta ja kiinnikkeet

Tolpiksi sopii A-luokan kestopuu, jota käytetään, kun puu joutuu kosketuksiin maan ja betonin kanssa.

Aitalaudat voidaan valmistaa esim. hienosahatusta laudasta, suositeltavaa on käyttää valmiiksi pohjamaalattua aitalautaa. Käytä ulkotiloissa aina kuumasinkittyjä nauloja ja haponkestäviä nauloja ruosteelle erityisen alttiissa paikoissa. Käytä lämpökäsitellyn ja painekyllästetyn puutavaran kiinnitykseen ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä. Erityisen tärkeää on, että yhdessä käytettävät kiinnikkeet, ruuvit ja naulat ovat kaikki samaa materiaalia.

Pintakäsittely

Puutavara, myös painekyllästetty ja lämpökäsitelty, harmaantuu ulkokäytössä auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Harmaantumista voidaan ehkäistä ja puun väri palauttaa uv-suojan antavalla pintakäsittelyllä. Puun pintakäsittelyyn soveltuvat puuöljyt, kuultavat ja peittävät puunsuojat sekä ulkokäyttöön tarkoitetut maalit. Homekasvu voidaan ehkäistä käsittelemällä pinta homeenestoaineella. Ilman, maalin ja maalattavan pinnan tulee olla vähintään + 5 C ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 % pintakäsittelyn ja kuivumisen aikana. Pintakäsittelyaine tulee valita käyttökohteen mukaan. Lue pintakäsittelyainevalmistajan ohjeet ennen käsittelyä. Valinnassa saa apua maaleja ja puunsuoja-aineita myyvistä liikkeistä.

Painekyllästetyn puun pintakäsittelyssä on kiinnitettävä huomiota siihen, että käsiteltävä puu on riittävän kuivaa. Keväällä rakennettu aita on riittävän kuivaa pintakäsiteltäväksi loppukesällä. Jos rakennustyö ajoittuu kesään tai syksyyn, kannattaa pintakäsittely tehdä vasta seuraavana kesänä.

Lämpökäsitelty puupinta suositellaan pintakäsiteltäväksi heti jo asennuksen yhteydessä. Pintakäsittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota katkaisupintojen käsittelyyn, koska puu imee kosteutta luontaisesti eniten kappaleen päistä pituussuunnassa. Jos tuotteet käsitellään ennen asennusta, on kiinnityskohdat suojattava erikseen pintakäsittelyaineella asennuksen jälkeen.

Katso Svenskt Trän julkaisema video aiheesta. (Puuinfon suomenkieliset oppaat pohjautuvat ruotsalaisen sisarorganisaation aineistoihin).