Olet täällä

Aita

Aita rajaa ja viimeistelee

Aitojen suunnittelu on osa pihasuunnittelua siinä missä istutusten ja rakennustenkin suunnittelu. Aidoille on monta syytä, monta tarvetta ja sen mukaisesti myös useita vaihtoehtoja. Siisti aita antaa talosta ja pihapiiristä viimeistellyn vaikutelman.

Aidan tulee sopia ympäristöön niin tyyliltään kuin väreiltäänkin. Uusilla alueilla saattaa olla suosituksia ja määräyksiä siitä, kuinka tontin aitaus tulee tehdä. Värien ja materiaalien suhteen on ehkä jo kaavoitusvaiheessa laadittu kokonaissuunnitelma, jossa pyritään luomaan alueelle yhtenäinen ilme.

Tonttikokojen pienentyminen on lisännyt sekä aitaamistarvetta että vaatimuksia, jotka kohdistuvat aidan ulkonäköön ja viimeistelyyn. Aidan suunnittelu tulee tehdä jo uudisrakennuksen suunnittelun yhteydessä ja sen rakentaminen on käsitettävä osaksi rakennushanketta. Tontin aitaaminen yhtenäistää kadun varren näkymää silloinkin, kun talot ovat hyvin erilaisia ja eri aikoina rakennettuja. Pergoloilla ja istutusritilöillä yhdessä aitojen kanssa voidaan pihapiirin rakennukset liittää toisiinsa ja luoda viihtyisä asuinympäristö.

Aitalautoja löytyy valkoiseksi pohjamaalattuja. Niiden käyttöikä pitenee huomattavasti, kun maalaat aidan vielä haluamallasi värisävyllä mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä rakennusvalvontaviranomaiseen

Ennen kuin ryhdyt aidan rakentamiseen, selvitä, tarvitaanko aidalle rakennuslupa. Jos rakennuspaikka sijaitsee asemakaavoitetulla alueella, aidan rakentamiseen tarvitaan yleensä lupa. Vaikka asemakaavaa ei olisikaan, saattaa rakennusvalvontaviranomainen vaatia rakennusluvan, ainakin jos kyseessä on korkea näkösuoja-aita tai jos aitaa ollaan rakentamassa naapuritontin rajalle tai sen lähelle.

Ennen perustusten tekoa kannattaa selvittää rakennuspaikan routasyvyys. Routasyvyydestä maakunnittain löytyy lisää tietoa Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Tällä sivulta löydät ideoita, malleja ja ohjeita puusta rakennettavan aidan tekemiseen.

Katso Svenskt Trän julkaisema video aiheesta. (Puuinfon suomenkieliset oppaat pohjautuvat ruotsalaisen sisarorganisaation aineistoihin).