Olet täällä

Puurakentamisen koulutusRoadShow - Seinäjoki

Paikka: 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Frami F, auditorio, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
Aika: 
21.3.2013 08:00 - 16:30

Koulutuspäivä keskittyy puuelementtirakentamisen avoimen teollisuusstandardin RunkoPESin esittelemiseen ja on tarkoitettu alueen rakennesuunnittelijoille, rakennuttajille, rakennusliikkeille, rakennusvalvojille, paloviranomaisille ja arkkitehdeille sekä rakennusalan opettajille ja opiskelijoille. Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Koulutuspäivän järjestävät Puuinfo Oy, Finnish Wood Research Oy ja Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallinen puurakentamisohjelma yhteistyössä alan yritysten kanssa. Paikallisista järjestelyistä vastaa alueen ammattikorkeakoulu yhteistyössä PuuSuomi-verkoston toimijoiden kanssa.

Alustava päivän ohjelma klo 8.00-16.30, aamukahvia tarjolla klo 7.45-8.00:

7.45 Kahvi
8.00 puheenjohtaja projektipäällikkö Tuulia Taanila, SeAMK Puu-Hubi-hanke
Tilaisuuden avaus
kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki
8.10 Johdatus päivän aiheisiin
strateginen johtaja Sixten Sunabacka, Työ- ja elinkeinoministeriö
8.30 Rungon puuelementtistandardi - Perusteet
rakennusinsinööri Tero Lahtela, Finnish Wood Research Oy
 

Miksi tarvitaan RunkoPES
Moduliviivastot
Elementtien liittymien vakiointi

9.10 Rungon puuelementtistandardi - Puukerrostalon rakenteet
rakennusinsinööri Tero Lahtela, Finnish Wood Research Oy
 

Suojaverhoukset
Pintaluokat
Ulkoseinät, huoneistojen väliset seinät ja välipohjat, yläpohjat

9.50 Puukerrostalon palotekniset erityiskysymykset
rakennusinsinööri Tero Lahtela, Finnish Wood Research Oy
 

Paloräystäs
Puujulkisivun palokatkot
Parvekkeet

10.30 Puukerrostalon rakenteiden mitoitus
rakennusinsinööri Tero Lahtela, Finnish Wood Research Oy
 

Rakenteiden jännevälit
Jäykistys
Välipohjan värähtelymitoitus
Rakenteiden palomitoitus

11.10 Lounas
11.55 Seinäjoen Lintuviita 2
toimitusjohtaja Keijo Ullakko, Lakea Oy
12.15 puheenjohtaja Epanet-professori Ari Hynynen, TTY

RunkoPES –yhteensopivat teolliset järjestelmät

 

Metsä Wood Kerrostalojärjestelmä
tuotepäällikkö Olli Rojo, Metsä Wood, Rakentamisen tuotteet
Stora Enso Building and Living teolliset rakennusjärjestelmät

projektipäällikkö Matti Sinivirta, Stora Enso Building and Living, Rakentamisen ratkaisut

Puurakennesuunnittelu 3D-tuotemallissa - Vertexin kokemuksia Suomesta ja maailmalta
tuotepäällikkö Jukka Haho, Vertex Systems Oy rakennustoimiala

13.45 Lähiötalojen julkisivujen korjaaminen puuelementeillä
 

SmartTES menetelmän esittely
Teollinen järjestelmätarjonta

14.30 Kahvi
15.00 Eurokoodit ja rakennustuotteiden CE –merkintä
erityisasiantuntija Tomi Toratti, Rakennustuoteteollisuus ry
 

Eurokoodi 5:n mukainen suunnittelu
Sovellusohjeet ja laskentatyökalut
CE-merkittävät puutuotteet
CE-merkinnän huomioon ottaminen suunnitteluasiakirjoissa ja rakentamisessa

15.40 Rakentamisen hiilijalanjälki
tutkija Lauri Linkosalmi, Aalto-yliopisto
 

Eurooppalaiset ECO2-projektin tulosten esittely
Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät

16.20 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös
puheenjohtaja Epanet-professori Ari Hynynen, TTY

Koulutus on tarkoitettu rakennuttajille, rakentajille, suunnittelijoille, kuntapäättäjille, rakennusvalvojille, paloviranomaisille sekä rakennusalan opettajille ja opiskelijoille. Tilaisuus on osallistujille maksuton, kahvi- ja lounastarjoilu. 

Lisätietoja:
Tuulia Taanila, 040 680 7114, etunimi.sukunimi@seamk.fi 
Markku Karjalainen, 040 583 2127, markku.karjalainen@tem.fi
Kirsi Pellinen, 040 737 9247, kirsi.pellinen@puuinfo.fi

Tervetuloa!

 

Katso myös: Puurakentamisen kontaktipäivä pe 22.3. ja ilmoittaudu mukaan

Ilmoittautumisaika on päättynyt. Jälki-ilmoittautumiset paikan päällä.