Olet täällä

KLIKK-hankkeen loppuseminaari

Paikka: 
Aalto-yliopisto, Otakaari 1X, Sali A2
Aika: 
22.1.2015 12:00 - 16:00

KLIKK – lähiöiden käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen korjauskonsepti on vuosina 2012 – 2014 TEKES:in rahoittamana toteutettu tutkimushanke, johon osallistuivat aktiivisina osapuolina Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT, useita kaupunkeja ja rakennusalan yrityksiä sekä yhteistyökumppanina ympäristöministeriö.

Hankkeessa keskityttiin lähiöiden täydennysrakentamisen mahdollisuuksien tarkasteluun ja uudenlaisten kaavoituksen käytänteiden kehittämiseen, lähiökerrostalojen korjausratkaisujen tutkimiseen sekä erityisesti lähiökerrostalojen lisäkerrosten rakentamisratkaisujen ideointiin ja niiden suunnittelun ja rakentamisen ratkaisujen kehittämiseen. Samalla hankkeessa on tutkittu korjausrakentamisen toimintamallien kehittämistä, keskittyen vuorovaikutteisen suunnittelun mahdollisuuksiin ja projektin toteuttamiseen yhteistoiminnallisesti kaikkien hankkeeseen osallistuvien toimesta allianssimallia hyödyntäen.

Hankkeen keskeisenä päätavoitteena on ollut kehittää käyttäjälähtöinen teollinen, kokonaistaloudellinen sekä tehokas korjauskonsepti lähiökerrostalojen korjaamiseen, laajentamiseen ja lisäkerrosten rakentamiseen. Konseptin teknisissä ratkaisuissa on hyödynnetty uusien palomääräysten antamaa mahdollisuutta käyttää korjauksissa puurakenteita.

Seminaarin järjestelyjen vuoksi seminaariin pyydetään ilmoittautumaan osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/7CB4424CF022732C.par

 

12:00             Seminaarin avaus

                      Professori Jouni Koiso-Kanttila, Oulun yliopisto

12:15             Haasteena lähiöt

                      Rakennusneuvos Aila Korpivaara, ympäristöministeriö

12:35             Lähiöiden uudistamisen mahdollisuudet

                      Arkkitehti, tutkija Yrsa Cronhjort

13:10             Lähiörakennusten perusparantaminen – vaikutusten arviointi

                      Erikoistutkija Veli Möttönen, VTT

13:30             Kommenttipuheenvuoro

                      Kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen, Porvoon kaupunki

13:40             Keskustelu

14:00             Kahvitauko

14:15             Kerrostalojen korjaamisen ja lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuja

                      Dosentti Anu Soikkeli, Oulun yliopisto

14:50             Ulkoseinien rakennusfysikaaliset riskit ja pitkäaikaiskestävät ratkaisut

                      Tutkija Joonas Salonen, Tampereen teknillinen yliopisto

15:05             Kokemuksia tilaelementtirakentamisesta

                      Projektipäällikkö Tuomas Salila, Stora Enso

15:20             Allianssimallin hyödyt rakentamisessa

                      Professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

15:35             Kommenttipuheenvuoro

                      Kaupunginarkkitehti Jari Heikkilä, Oulun kaupunki

15:45             Keskustelu

16:00             Tilaisuus päättyy