Olet täällä

Puuhallit-objekti, suurten puurakennusten suunnittelutyökalu

Puuhallit-objekti on tarkoitettu nopean luonnostelun työkaluksi. Puuhallit-objektia käytettäessä ArchiCAD-ohjelma mallintaa hallin puurungon arkkitehdin esisuunnittelun vaatimassa tarkkuudessa.

Puuhallien luonnostelu helpommaksi Puuhallit-objektilla

Puuinfon suurten puurakennusten suunnittelutyökalu, Puuhallit-objekti, on päivitetty aiempaa helppokäyttöisemmäksi.  Oleellisia uudistuksia ovat venytettävyys pohjakuvassa ja 3D:ssä sekä halleissa käytettyjen palkkien käyttö myös erillisinä rakennusosina, mikä mahdollistaa niiden IFC-siirron.

Puuhallit-objekti sisältää yleisimmät suurilla jänneväleillä käytettävät puiset kannatintyypit: suora-, maha- ja harjapalkki, bumerangipalkki, kaari, kolminivelkehä, vetotangollinen kaari, vetotangollinen ansaspalkkikannattaja, A-kannattaja ja harjaristikko. Mahapalkin voi säätää tasakorkeaksi palkiksi ja tätä hallimallia voi myös kallistaa toiselta reunalta pulpettikatoksi.

Uusi muokattavuus ja erillinen palkki

Puuhallit-objektia käytettäessä ArchiCAD-ohjelma mallintaa hallin puurungon arkkitehdin esisuunnittelun vaatimassa tarkkuudessa. Mallinnettu runko on parametrisesti muokattavissa eli hallin jänneväliä, pituutta, k-jakoa jne. voidaan muokata vapaasti parametrit syöttämällä tai venyttämäällä nurkkapisteistä pohja- tai 3D-kuvassa. Näiden uusien venytystoimintojen myötä muokattavuus ja halliobjektin käyttö luonnosteluvaiheessa on helpottunut merkittävästi. Toimintojen seurauksena myös käyttöliittymäsivuja on aiempaa vähemmän.

Lisäksi päivitys mahdollistaa pelkän palkin käytön rakennusosana, erillisenä ArchiCAD GDL-objektina. Objekti sisältää kaikki edellisen Puuhallit-objektin mukaiset palkkityypit yhdessä paketissa. Tämä mahdollistaa palkkien IFC-muotoisen siirron rakennesuunnitteluohjelmiin. Yhteensopivuudesta on huolehdittu käyttämällä Graphisoftin parametrinimiä.

Puuhallit-objektikirjasto liitetiedostona.

Ohje

Puuhallit-objekti on valmis pakattu objektikirjasto. Suositeltavaa on ladata kirjasto Graphisoft-kansioon, joka yleensä oletuksena on muodostunut Ohjelmat-kansioon ArchiCADiä asennettaessa. ArchiCAD-ohjelmassa Puuhallit-objekti otetaan käyttöön Arkisto > Kirjastojenhallinta-ikkunassa valitsemalla se oikeasta kansiosta. Objektin asetukset ikkunassa hallityypin voi valita kuvavalikosta, jossa on myös jännevälisuositukset. Valittua hallia voi säätää samassa ikkunassa helposti Puuhalli-asetukset valikossa. Tässä päivityksessä on parannettu erityisesti säädettävyyttä myös 3D-ikkunassa.


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.