Olet täällä

Asuinrakennuksen rakennedetaljit

Tässä infokortissa esitetään rakenteiden liittymädetaljeja P3-paloluokan asuinrakennukseen.

Rakennedetaljit on tarkoitettu suunnittelun lähtöaineistoksi ja ne perustuvat avoimeen puurakennejärjestelmään. Rakenteet täyttävät nykyiset lämmöneristysmääräykset.

 

Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.