Olet täällä

Asuinrakennuksen rakennedetaljit

Tässä infokortissa esitetään rakenteiden liittymädetaljeja P3-paloluokan asuinrakennukseen.

Rakennedetaljit on tarkoitettu suunnittelun lähtöaineistoksi ja ne perustuvat avoimeen puurakennejärjestelmään. Rakenteet täyttävät nykyiset lämmöneristysmääräykset.