Olet täällä

Teräksiset liitoselimet puurakenteissa

Tässä dokumentissa esitellään Suomessa vielä lähes tuntemattomia liitostapoja, niiden toimintaperiaatteita ja käyttökohteita. Liitokset on toteutettu pääosin teräksisinä liitoseliminä.

Euroopassa saadut kokemukset ovat hyviä, ja liitosten käyttöönotto mahdollista myös Suomessa. Toivomme että tämä liitostekniikoiden kehitys rantautuisi myös Suomeen ja näin parantaisi edelleen puurakentamisen kilpailukykyä ja monimuotoisuutta.

Puurakentamisella on Suomessa tunnetusti jo pitkät perinteet. Tämän päivän rakentamisessa puu on edelleen materiaalina kilpailukykyinen kaikenkokoisissa rakenteissa ja käyttökohteissa. Myös puurakenteisten kohteiden arkkitehti-ja rakennesuunnittelu on tasokasta maassamme.

Kuitenkin puurakenteiden liitokset ovat jääneet hieman muun kehityksen varjoon. Tarvetta on ilmennyt uusille liitosmenetelmille, jotka olisivat sekä staattiselta toiminnaltaan kehittyneitä että esteettisesti korkeatasoisia. Keski-Euroopassa on käytetty jo pitkään liitostapoja jotka täyttävät nämä vaatimukset. Liitokset ovat usein täysin piilotettuja tai näkyviin jäädessään tyylikkäitä yksityiskohtia.

Kansio on koottu allekirjoittaneiden Insinöörityön, Teräksiset liitoselimet puurakenteissa, Kyamk2006, yhteydessä, työn valvojana toimi tekn. tri. Mika Leivo ja työn rahoitti WoodFocusOy. Tiedot liitosmenetelmien ominaisuuksista on kerätty yhteistyössä liitososavalmistajien kanssa. 

Huhtikuussa 2006
Mikko Tähtinen RI ja Antti Seppänen RI