Olet täällä

Talotekniikan tilavaraukset kerrostalossa

Puukerrostalossa kaikki talotekniset ratkaisut ovat mahdollisia ja  voidaan toteuttaa kuten muussa rakentamisessa. Rakennuksen rungon materiaalilla ei ole vaikutusta keskusyksiköihin ja käyttölaitteisiin. Puurakenteisessa talossa huoneistojen välinen eristys välipohjissa ja -seinissä mahdollistaa huoneistokohtaisen energian mittauksen. Toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakenteiden lävistysten tiiviyteen.

Lämmönjako

Lämmönjakojärjestelmän nousut sijoitetaan joko keskitetysti esim. porrashuoneen yhteyteen tai ulkoseinille, josta tehdään huonejako pattereille. Huoneistokohtainen energian mittaus edellyttää nousujen keskittämistä. Lisäksi keskitetyillä pystynousuilla saavutetaan parempi muunneltavuus ja vältytään rakenteiden tarpeettomilta lävistyksiltä. Lämpöputkien huonejako voidaan sijoittaa välipohjien tai -seinien runkojen sisälle tai uivan lattian eristekerrokseen. Myös pinta-asennukset ovat mahdollisia. Huonekohtaiset lämpöjohdot ovat halkaisijaltaan 15...20 mm:n teräs-, kupari- tai muoviputkia.

Vesijohdot

Vesijohdot tuodaan huoneistoihin keskitetysti porrashuoneen yhteydessä tai hajautetusti kosteiden tilojen yhteyteen sijoitetuissa hormeissa. Huoneistokohtainen kulutuksen mittaus edellyttää nousujen keskittämistä, jolloin jako huoneistoihin sijaitsee yhdessä pisteessä. Viemärit vaativat vesijohtoputkia enemmän tilaa, ja lisäksi niihin saattaa liittyä ääneneristyksen asettamia vaatimuksia. Pienet tiskipöydän ja pesualtaiden viemärit kuljetetaan kalusteissa tai välipohjan onteloissa. WC-istuimen viemärit kuljetetaan palkiston alapuolelle ja verhoillaan alakatolla, joka tulee tarvittaessa osastoida. Viemärin vaakavetoja huoneistoissa tulee kuitenkin välttää mahdollisten ääniongelmien vuoksi. Viemäreinä voidaan käyttää pvc- tai valurautaputkia. Oikein tehtynä viemäriäänet voidaan hallita hyvin molemmilla.

Ilmanvaihto

Ilmanvaihtojärjestelmänä käytetään huoneistokohtaisesti tehostettavaa poistoilmanvaihtojärjestelmää, rakennuskohtaista tulo-poistoilmanvaihtoa tai huoneistokohtaista tulo-poistoilmanvaihtoa. Ilmanvaihdon kannalta huoneistoja rajaavien pintojen tulee olla ehdottoman tiiviitä, erityisesti jos ilmanvaihto on toteutettu huoneistokohtaisesti. Huoneistokohtaiset ilmanpaine-erot eivät saa aiheuttaa hajujen ym. johtumista huoneistosta toiseen. Kerrostalossa IV-putkia ei palosyistä sijoiteta palkkiväleihin vaan palkiston alapuolisen suojaverhouksen alapuolelle, jossa putket koteloidaan tai verhoillaan alakatolla.

Sähkö

Sähköjärjestelmät eivät poikkea puurakentamisessa muusta rakentamisesta. Lämpö- ja vesijohtoputkien tapaan sähköjohtojen vaakavedot huoneistoissa voidaan sijoittaa aluslattialevyn päälle suojaputkiin uivan lattian eristekerrokseen tai pintavaluun. Lävistykset tulee tiivistää huolellisesti. Huoneistojen välisissä seinissä vierekkäisten asuntojen sähkörasiat sijoitetaan eri tolppaväleihin.

Automaattinen sammutuslaitteisto

Paloturvallisuuden vuoksi P2-paloluokan puurunkoiset 3 - 8 -kerroksiset puukerrostalot varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla ja palovaroittimilla. Tämä tulee ottaa huomioon tilavarauksena sammutuslaitteiston keskusyksikölle ja asennustiloina sprinkleriputkille ja-venttiileille. Sprinkleriputket kuljetetaan huoneistoissa välipohjapalkiston alla koolauksella tehdyssä tilassa. Ristikkovälipohjissa putket voidaan sijoittaa myös palkistoon.


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.