Olet täällä

Saunan suunnittelu

Puu on perinteinen saunamateriaali ja soveltuu saunaan erityisen hyvin: siinä on ihmistä miellyttävä tuoksu, ulkonäkö ja pinnan tuntu.  Puumateriaalissa on myös kaikki saunan pinnoilta vaadittavat ominaisuudet kuten pieni lämmönvaraamiskyky ja lämmön johtavuus, hyvä kuumuuden ja kosteuden sieto, kyky tasata kosteuden vaihtelua sitomalla ja luovuttamalla kosteutta, kyky luoda hyvä akustiikka.

Suunnittelu

Saunan puupintojen suunnittelussa tärkeä lähtökohta on puulajin valinta. Saunatiloihin soveltuvia on useita, ulkonäöltään erilaisia puulajeja. Valintaperusteita ovat esteettisten syiden lisäksi puulajin ominaisuudet. Suositeltavaa on vähäoksainen, vähäpihkainen sekä huokoinen puumateriaali. Pihkaisuuteen vaikuttaa puulajin lisäksi puuaineksen oksaisuus, esimerkiksi männystä tehdyn saunan sisäverhouksen laatuluokkavaatimus on EM. Kotimaisista puulajeista hyvin saunaan soveltuva on kuusi.

Seinä- ja kattoverhouksen toteutuksessa tulee huomioida riittävä rakennepaksuus sekä rakenteiden tuulettuvuus. Puupintojen puhdistettavuutta voi parantaa saunasuojalla. Sauna on kostea tila ja lattiat kallistetaan lattiakaivoon päin, puulattia vähintään suhteessa 1:30. Saunan puisten seinä- ja kattoverhousten, lattian suunnittelussa tulee lisäksi tarvittaessa huomioida puulla lämmitettävän kiukaan suojaetäisyydet.

Vaadittavat suojaetäisyydet palava-aineisiin rakenteisiin ilman suojausta: etupinta 1000 mm, takapinta 500 mm, sivupinnat 500 mm, alapinta 250 mm sekä yläpinta 1200 mm. Etäisyyksiä voidaan joidenkin osalta pienentää 50-75% yksinkertaista tai kaksinkertaista kevyttä suojausta käyttäen. Yksinkertainen kevyt suojaus saavutetaan käyttämällä vähintään 7 mm paksua, palamatonta kuituvahvisteista sementtilevyä, 7 mm paksua kalsiumsilikaattilevyä tai 1 mm paksua kuumasinkittyä peltiä (kiinnityspisteiden etäisyys toisistaan 40-50cm).

Katso RT RT 91-10475 SAUNA 5. Saunan kiukaat. 1992. Kohta 5 sekä Taulukko 1 Puukiukaiden suojaetäisyydet palava-aineisiin rakenteisiin.

Saunan kalustus

Puiset saunan kalusteet käsittävät yleensä kiinteät lauteet sekä irtopenkin. Lauteiden mitoitusperusteina käytetään 600 mm laudepituutta saunojaa kohden, leveys 450-900 mm. Porrastasoilla riittää 300-400 mm syvyys, porrastason korkeus enintään 300 mm. Asuntokohtaisten saunojen lauteiden suositeltu vähimmäispituus on, Asuntohallituksen suunnitteluohjeiden mukaisesti, 1800 mm. Saunan huonekorkeuden ollessa 2000-2200mm, lauteiden korko on noin 1000 mm. Lauteet rakennetaan rungon varaan, joko lattiasta ja/tai seinästä tuettuna. Laudepinnoilla käytetään höylättyä puuta, paksuudeltaan yleensä 22 tai 28 mm, leveys 95 tai 120 mm ja asennus 10 mm:n raolla. Lauteet tulee olla irrotettavissa tai sivulle käännettävissä ja osat yhden ihmisen käsiteltävissä. Lauteet varustetaan selkänojalla. Saunakiukaan ympärille rakennetaan kaide joka samalla voi toimia lauteilla istuessa jalkatukena. Kaiteen tulee estää kiukaalle horjahtamisen tai kaatumisen ja siihen asennetaan myös alempi, lapsille soveltuvalla korkeudella oleva kaidepuu. Tarvittaessa lisäkaiteita rakennetaan portaan käsijohteeksi. Saunan kalustukseen kuuluu myös istumista ja tarvittaessa peseytymistä palveleva irrallinen penkki (mitoitusohjeet: RT 91-10469 SAUNA 4. Saunan lauteet ja kalusteet. 1991. Kohta 4.1 Sauna).

LÄHTEET:

RT 91-10440 SAUNA 2. Saunan tilojen suunnittelu. 1990.

RT 91-10468 SAUNA 3. Saunan rakenteiden suunnittelu. 1991.

RT 91-10469 SAUNA 4. Saunan lauteet ja kalusteet. 1991.

RT 91-10475 SAUNA 5. Saunan kiukaat. 1992.

LISÄOHJEITA:

RT 91-10430 SAUNA 1. Perustietoja saunasta. 1990.

RT 91-10480 SAUNA 6. Saunan LVIS-suunnittelu. 1992.

RT 91-10483 SAUNA 7. Savusaunat. 1992.

RT 91-10484 SAUNA 8. Saunan hoito ja kunnossapito. 1992.


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.