Olet täällä

Puurakenteiden seisminen suunnittelu

Julkaisussa esitetään Eurocode 8:n mukainen puurakenteiden seismisen suunnittelun kulku. Seismisen kuorman määritykseen annetaan laskentakaavat, ja näiden soveltamista havainnollistetaan esimerkein. Varsinainen rakenteiden mitoitus tapahtuu Eurocode 5:n mukaan samaan tapaan kuin muiden vaakakuormien, esimerkiksi tuulikuormien, pienin poikkeuksin. Julkaisu on laadittu siten, että seismiseen rakennesuunnitteluun perehtymätönkin suunnittelija pystyy sen avulla suoriutumaan myös vientitoiminnan yhteydessä vaaditusta seismisestä rakennesuunnittelusta.

Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.