Olet täällä

Puukerrostalon ulkoverhouksen palotekninen suunnittelu

Puukerrostalojen julkisivuissa voi alinta kerrosta lukuunottamatta käyttää puuverhousta, joka täyttää pintaluokkavaatimuksen D-s2, d0. Esimerkiksi umpinainen laudoitus täyttää tämän vaatimuksen. Myös julkisivumateriaaliksi soveltuvien puulevyjen käyttö on mahdollista. Alimmassakin kerroksessa voidaan käyttää puuverhousta, kun se on palonsuojakäsitelty vastaamaan paloluokkaa B-s2, d0. Tietyt paloturvallisuuteen liittyvät seikat on otettava huomioon puujulkisivun suunnittelussa (RakMK E1).

 

HUOMIOITAVA PALOTILANNE

RATKAISU

Palon leviäminen ulkoseinän tuuletusraossa

Pystysuuntaista hormivaikutusta rajoitetaan palo-katkottamalla tuuletusrako vähintään kerroksittain. Palokatko voidaan toteuttaa vaakasuuntaisin kuristusrakentein: esimerkiksi rei'itetyin teräsprofiilein tai puurimoin (ks. kuvat). Sivuttaissuuntaista palon leviämistä voidaan ehkäistä kaistoittamalla tuuletus-rako myös pystysuuntaisin rakentein, esimerkiksi puurimoin (n. k 1200). Julkisivuverhouksen katkomista kerroksittain palokatkoulokkein ei tällöin edellytetä.
Katso Puujulkisivun palokatko

Palon leviäminen julkisivusta ullakkoon ja yläpohjaan

Ulkoneva räystäsrakenne ja ullakon vastainen ulkoseinä rakennetaan tiiviiksi ja paloa pitäväksi. Esimerkkiperiaate: (kuva) mikä kuva?

Julkisivurakenteen laajojen osien putoaminen palon sattuessa

Julkisivuverhouksen taustarakenteen jakaminen osiin siten, että julkisivurakenteen yksittäisen osan irtoaminen ei johda muiden osien putoamiseen. Sallittua julki-sivurakenteen osan kokoa ei ole määritelty paloturvallisuusmääräyksissä.

Julkisivupalon syttyminen alle 8 metrin etäisyydella sijaitsevien rakennusten tai rakennelmien kautta.

Palon leviäminen on estettävä esimerkiksi palomuurin avulla. Luokkavaatimus palomuurille on puukerrostaloissa EI-M 120.

Pelastautumistarve julkisivua pitkin

Seinille, joilla on ikkunoita tai muita aukkoja on tehtävä riittävät pelastustierakenteet.