Olet täällä

Puujulkisivun palokatko

RakMK:n osan E1 vaatimusten mukaan julkisivun palokatkot tarvitaan P2‐paloluokan 3…8‐kerroksisessa asuin‐ ja työpaikkarakennuksessa (puukerrostalo), kun julkisivu on tehty D‐s2, d2‐luokan tarvikkeista (puujulkisivu). Julkisivun palokatkot tarvitaan myös P1‐paloluokan rakennuksessa D‐s2, d2‐luokan julkisivun yhteydessä. Julkisivun palokatkojen tehtävänä on estää mahdollisen julkisivupalon leviäminen pysty‐ ja sivusuunnassa.

Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään puujulkisivun palokatkoja ja niiden suunnitteluperusteita. Esitetyillä palokatkoilla voidaan täyttää RakMK:n osan E1 asettamat vaatimukset.