Olet täällä

Puu maatilarakentamisessa

Nykyaikaisiin suuriin maatalousrakennuksiin sopivat rakenneratkaisut. Ohje on suunnattu rakennesuunnittelijoille, mutta soveltuu tietolähteeksi myös rakennuttajille, arkkitehdeille ja viranomaisille.

Ohjeen tarkoitus on esitellä puurakenneratkaisuja, joiden avulla nykyaikaiset suuret maatalousrakennukset voidaan toteuttaa. Ohjeessa määritellään, millaiset sisäilmasto-olosuhteet vallitsevat eläintilassa ja mitä rakenteiden suunnittelussa tähän liittyen tulee ottaa huomioon. Lisäksi esitetään suurten puurakenteisten maatalousrakennusten runkoratkaisuja ja omatoimirakentajalle soveltuvia rakenneratkaisuja.

Ohje on suunnattu rakennesuunnittelijoille, mutta se soveltuu tietolähteeksi myös rakennuttajille, arkkitehdeille ja viranomaisille.

Ohjeeseen on tehty eurokoodi 5:n vaatimat päivitykset.