Olet täällä

Palonkestävä NR-yläpohja

Suojaamattoman NR‐ristikon kantavuus säilyy palossa tavallisesti alle 10 minuuttia. Syynä heikkoon palonkestoon on yleensä suojaamattomien naulalevyjen tartunnan pettäminen (naulalevyjen irtoaminen). NR‐ristikoilla voidaan kuitenkin toteuttaa järkevästi R 60‐luokan yläpohja suunnittelemalla NR‐ristikot toimimaan myös palotilanteessa. Tämä voidaan tehdä kahdella erilaisella tavalla:

​a) NR‐ristikoiden alapaarteet mitoitetaan palotilanteessa kantavaksi rakenteeksi

b) käytetään paloristikoita

 
Lue lisää teknisestä tiedotteesta, jonka voit ladata sivun oikeasta yläreunasta.

Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.