Olet täällä

Palonkestävä NR-yläpohja

Suojaamattoman NR‐ristikon kantavuus säilyy palossa tavallisesti alle 10 minuuttia. Syynä heikkoon palonkestoon on yleensä suojaamattomien naulalevyjen tartunnan pettäminen (naulalevyjen irtoaminen). NR‐ristikoilla voidaan kuitenkin toteuttaa järkevästi R 60‐luokan yläpohja suunnittelemalla NR‐ristikot toimimaan myös palotilanteessa. Tämä voidaan tehdä kahdella erilaisella tavalla:

​a) NR‐ristikoiden alapaarteet mitoitetaan palotilanteessa kantavaksi rakenteeksi

b) käytetään paloristikoita

 
Lue lisää teknisestä tiedotteesta, jonka voit ladata sivun oikeasta yläreunasta.