Olet täällä

Korjausrakentaminen ja suojellut rakennukset

Tässä infokortissa kerrotaan puun käytöstä perinteisten rakennusten sisätilojen korjaamisessa. Ohjeita ja suosituksia perinteisten rakennusten korjaamiseen löytyy RT- ohjetiedostoista sekä Museoviraston julkaisemasta korjauskortistosta. Rakennusten suojelua, suojeltujen rakennusten hoitoa ja käyttöä käsitellään pääasiassa laissa rakennusperinnön suojelemisesta. Suojelumääräykset ovat kohdekohtaisia ja niiden sisältö vaihtelee.

Korjausrakentaminen

Hirrestä rakennetut perinnerakennukset on perinteisesti sisustettu puulla, kohteina lattiat, sisäkatot, portaat, seinäpaneloinnit, jalka-, katto-, peite- ja koristelistat sekä luonnollisesti kiinteät ja irtokalusteet. Puun käytön suhteen näissä kohteissa noudatetaan kyseessä olevaa rakennuskohdetta koskevia säädöksiä ja määräyksiä, esimerkiksi palomääräysten suhteen.

Ohjeita ja suosituksia perinteisten rakennusten korjaamiseen löytyy RT- ohjetiedostoista sekä Museoviraston julkaisemasta korjauskortistosta. Rautatierakennusten osalta Museovirasto on julkaissut erillisen korjausohjeiston. Lisätietoja löytyy alan kirjallisuudesta. Asiantuntevaa apua saa Museovirastosta, Maakuntamuseoista ja paikallisista korjausrakentamiskeskuksista.

Hyödyllisiä linkkejä:
 

Suojeltu rakennus

Rakennusten suojelua, suojeltujen rakennusten hoitoa ja käyttöä käsitellään pääasiassa laissa rakennusperinnön suojelemisesta. Suojelumääräykset ovat kohdekohtaisia ja niiden sisältö vaihtelee.

”Suojelumääräykset voivat koskea rakennuksen: 1) säilyttämistä suojelun edellyttämässä kunnossa; 2) käyttöä siten, ettei sen kulttuurihistoriallista merkitystä vaaranneta; 3) entistämistä tai siinä tehtäviä korjaustöitä siten, ettei niillä vaaranneta suojelun tarkoitusta; sekä 4) suojelun turvaamisen edellyttämää yhteydenpitoa suojelua valvoviin viranomaisiin.” 2 luku, Suojelusta päättäminen 10 §. Laki rakennusperinnön suojelemisesta

Suojeltua rakennusta koskevien toimenpiteiden osalta yhteyttä otetaan ensisijaisesti Museovirastoon. Lain 4 pykälän mukaisesti Museovirasto toimii, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohella, rakennusperinnön säilyttämistä edistävänä ja valvovana elimenä. Saamelaista rakennusperintöä vaalii Saamelaismuseo Siida. Näille kuuluvat myös asiantuntijatehtävät kysymyksissä jotka liittyvät rakennusperinnön säilyttämiseen. Suojellun rakennuksen ylläpitoa varten, sisältäen rakennuksen hoidon ja kunnossapidon, on haettavissa valtion avustuksia. Avustuksia voi hakea erityisellä haulla Museovirastolta sekä Elinkeino-, liikenne – ja ympäristökeskuksilta

Lähteet:

Rakennusmääräykset

Hyödyllisiä linkkejä