Olet täällä

Hengittävä puukuiturakenne

"Hengittävän rakenteen" käsite ja toiminta viimeisten tutkimusten valossa. Suunnittelu-​ ja mitoitusohjeet.

Huoneilman kosteus vaikuttaa sekä suoraan että monin tavoin myös välillisesti huoneilman laatuun. Sisäilmastoasiantuntijoiden lisäksi ihmiset alkavat yleisesti olla tietoisia siitä, että liian kostea tai liian kuiva huoneilma aiheuttaa ongelmia.

Tässä julkaisussa tarkastellaan "hengittävän rakenteen" käsitettä ja toimintaa viimeisten tutkimusten valossa. Rakenteen hengittävyydellä, niin kuin se määritellään, vaikutettaan merkittävästi huoneilman kosteuteen ja jossakin määrin myös huonelämpötilaan. Hengittävyyteen liittyy myös muita myönteisiä piirteitä, joita tässä julkaisussa tarkastellaan. Julkisessa keskustelussa esiintyneiden väärinkäsitysten johdosta täsmennetään myös joitakin seikkoja, jotka eivät kuulu hengittävän rakenteen ominaisuuksiin.


Pyydämme huomioimaan aina julkaisun ajankohdan ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat ajantasaiset rakentamisen määräykset, asetukset ja ohjeet. Ajantasaiset määräykset löytyvät muun muassa Ympäristöministeriön sivuilta.