Olet täällä

Avoin puurakennusjärjestelmä - Suunnitteluperusteet

Tässä ohjekirjassa on kuvattu yleispäteviä avoimen puurakennusjärjestelmän periaatteita. Ohje on uudistettu versio aikaisemmasta ohjeesta Avoin puurakennejärjestelmä - arkkitehtisuunnittelu