Olet täällä

Suomalainen puukerrostalohankekanta

Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet -hankekanta on päivitetty.

Suomalainen puukerrostalohankekanta koottiin alun perin kesällä 2012 Puuinfon, Työ- ja elinkeinominis-teriön sekä Invest in Finlandin käyttöön. Hankekantaa on sittemmin päivitetty kolme kertaa, vuosina 2014, 2015 ja 2017. Tämä syksyn 2018 päivitys on teetetty Ympäristöministeriön toimesta, ja on siis hankekannan neljäs päivitys. Hankekantaan kerätään kaikki vähintään 3-kerroksiset puukerrostalohankkeet sekä kaikki merkittävät suuren mittakaavan puurakenteiset julkiset rakennukset Suomessa.

 

Hankkeet on jaettu kolmeen eri luokkaan toteutumispotentiaalin mukaan:

  • varmat (osa 1)
  • todennäköiset (osa 2)
  • mahdolliset (osa 3)

Luokka kuvaa hankkeen toteutumismahdollisuutta nimenomaan puurakenteisena. Pääsääntöisesti hankkeet, jotka ovat laajoja ja vasta kaavavaiheessa, eikä puurakentamiseen sitoutunutta rakennuttajaa/rakentajaa vielä ole, on sijoitettu automaattisesti luokkaan mahdollinen. Luokitus ei siis kuvasta alueiden ja kohteiden toteutumistodennäköisyyttä ylipäänsä millä tahansa rakennusmateriaalilla, vaan ainoastaan toteutumista puurakenteisena.

Marraskuussa 2018 valmistuneen ympäristöministeriön selvitykseen mukaan Suomessa on tällä hetkellä rakenteilla tai suunnitteilla yhteensä 51 puukerrostalohanketta, eli yksittäisiä puukerrostaloja tai kokonaisia puukerrostaloalueita. Näistä varmasti toteutuvia on 10, todennäköisiä 28 ja mahdollisia 13 kappaletta. Viime vuonna vastaava kokonaisluku oli 40 hanketta.

Selvityksen loppuun on kerätty hankkeiden tietoja yhteen ja esitetty laskelmia tulevasta rakentamisesta sekä visualisoitu hankkeet Suomen kartalle.

Hankekannan on koonnut oululainen arkkitehti Janne Tolppanen.

Tutustu hankekantaan ja kohteisiin tästä.

Jo valmistuneet puukerrostalokohteet löydät täältä.