Olet täällä

Seinäjoen Kitinojan perinnekylä

  

Perinnetontit aidoille pohjalaistaloille Seinäjoen Kitinojan kylässä.

Kitinojan 4000-5400 m2:n kokoisten perinnetonttien lukumäärä on kaksitoista ja ne muodostavat uutta perinteistä ryhmäkylää, jollaisia alueella oli ennen isojakoa. Asuinalue perustuu paikallisen perinteisen rakentamistavan jatkamiseen eli rakentamiseen vanhan, paikallisen ja omaleimaisen pohjalaismallin mukaan – joko siirtämällä vanhoja rakennuksia tai rakentamalla uusia samoin säännöin. Traditionalistisella rakentamissuuntauksella on malleja muualla maailmassa, Suomessa Kitinojan projekti on pilotti. Kitinojalla on otettu käyttöön perinnekylän rakentumista kuvaava termi ”esteettis-ekologinen kulttuurirakentaminen”.

Maankäyttösuunnitelman ja rakennustapaohjeistuksen on tehnyt Arkkitehtitoimisto Gunilla Lång-Kivilinna Oy. Suunnittelu on toteutettu yhteistyössä Seinäjoen kaupunkisuunnittelu- ja kaavoitusviranomaisten sekä perinnerakentamisen ammattilaisten kanssa. Kitinojan muita yhteistyötahoja ovat olleet mm. Liiveri ry, Puuinfo Oy:n valtakunnallinen Moderni Puukaupunki -hanke, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun Palvelevat puuyritykset –hanke, sekä Vaasan yliopiston POVER Pohjalaistaloverkoston joukkovoima -hanke.

Asumisen pitkäkestoisia megatrendejä ovat mm. paikallisuuden arvon kasvaminen sekä ekologisten, esteettisten ja kulttuuristen arvojen painottuminen. Asumisella halutaan yhä enemmän ilmentää elämäntapaa ja identiteettiä. Kitinojan perinnekylän tontit on tarkoitettu maaseutuasumisesta kiinnostuneille edelläkävijöille, jotka etsivät aitoutta, kauneutta ja kestävyyttä, kierrätettävyyttä, hengittäviä ja terveellisiä materiaaleja, pitkäikäisiä ja luonnonmukaisia ratkaisuja, mahdollisuutta kotitarveviljelyyn, paikallisuutta, identiteettiä ja sukupolvien jatkumoa ynnä muita sellaisia arvoja, joita on vaikea löytää tämän päivän rakentamisen valtakulttuurista. 

Oma paikallinen rakennusperinne on myös kilpailu- ja vetovoimatekijä. Kitinojan perinnekylä voitti vuonna 2014 Keskipohjolan kulttuuripalkinnon. Kilpailun teemana oli kulttuuriperintö ja maailmanperintö. Vuonna 2016 perinnekylä toimi Seinäjoen asuntomessujen oheiskohteena. 

Kaksi ensimmäistä taloa on rakentunut. Siirrettäviin kohteisiin suhtaudutaan kuten paikalla kunnostettaviin, uudisrakentamisesta rakennusmääräykset täyttäen löytyy nyt onnistuneita esimerkkejä.   

Lisätietoja:

Taina Hautamäki, Pohjalaistaloverkosto, puh. 0400 317 138, taina.hautamaki(at)hotmail.com
Puheenjohtaja Keijo Kitinoja, Kitinojan kyläseura ry, puh.  050 593 4295

http://www.pohjalaistaloverkosto.blogspot.fi

http://www.pohjalaistalo.fi

http://valokaista.fi/attachments/article/345/Kotoesite_netti.pdf